1. Abaudouski Dzmitrij

Dzmitrij Abaudouski – syn Siarhieja Abaudouskiego, znanego obrońcy praw człowieka z Mohylewa. Represje wobec Abaudouskiego rozpoczęły się na krótko przed 20 lipca 1999 roku – datą zakończenia rządów prezydenta Łukaszenki zgodnie z Konstytucją 1996 roku. Wtedy też, opozycja zaczęła planować organizację akcji protestu. Przyczyną prześladowań Dzmitrija Abaudouskiego stała się działalność jego ojca. Kronika represji 10 […]

2. Adamowicz Sławamir

Sławamir Adamowicz – legendarny białoruski poeta i działacz społeczny, autor kilku tomików wierszy. W połowie lat 90. był liderem organizacji „Prawe przymierze”, które zrzeszało głównie twórców kultury, sympatyków białoruskiej historii i współczesnej białoruskiej sztuki nowoczesnej. Organizacja ta, nie stała się jednak realną siłą polityczną i została rozwiązana.

3. Asinski Jauhien

Jauhien Asinski urodził się w 1979 roku. Działacz kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Mieszka w Mińsku. Kronika represji Zatrzymano go 27 lipca 1999 roku po akcji opozycji i oskarżono o „chuligaństwo” (artykuł 201 pkt. 2 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi) za to, że rzekomo uderzył milicjanta. Podczas śledztwa artykuł ten zmieniono na 2 inne – art. 186 […]

4. Astrejka Mikoła

Mikoła Astrejka urodził się 11 listopada 1980 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kołasy, a potem, Białoruski Uniwersytet Państwowy, uzyskując specjalność „politolog – prawnik”. Kronika represji W październiku 2005 roku próbował zarejestrować organizację społeczną, która miała zajmować się niezależną obserwacją wyborów, jednak władze nie wyraziły na to zgody. Astrejka wraz ze swymi kolegami […]

5. Atroszczenko Aleksander

Urodził się 22 marca 1981 roku w Mińsku. Studiował stosunki międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Został jednak stamtąd relegowany z powodu swojej działalności politycznej. Obecnie studiuje prawo międzynarodowe na Europejskim Uniwersytecie Państwowym w Wilnie. W latach 2001-2006 był członkiem organizacji Zubr, brał udział w akcjach, kilkakrotnie za swoją działalność był zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji. W […]

6. Autuchowicz Mikoła

Mikoła Autuchowicz – weteran wojny w Afganistanie, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i działacz demokratyczny z Wołkowyska. Urodził się 7 stycznia 1963 roku w Wołkowysku. Ukończył Szkołę Zawodową nr 37 w sąsiedniej wsi Balszaja Briestowica, został mechanikiem samochodowym. Od 1981 roku służył w armii  jako kierowca w strategicznych wojskach rakietowych Federacji Rosyjskiej (w obwodzie saratowskim). Później ukończył […]

7. Bandarenka Dzmitrij

Dzmitrij Bandarenka – białoruski działacz społeczny i polityczny, obrońca praw człowieka, dziennikarz, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, koordynator kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Urodził się 28 września 1963 roku w Mińsku. W 1984 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. W latach 1995-1997 był dyrektorem jedynego niezależnego radia w kraju – radia  „101,2 FM”, które transmitowało programy w języku […]

8. Bandażewskij Jurij

Jurij Bandażewskij – były rektor Państwowego Instytutu Medycznego w Homlu. Znany uczony, jeden z lepszych specjalistów ds. radiologii, członek Białoruskiej Akademii Nauk Medycznych, autor książek o wpływie radiacji na organizm człowieka. Urodził się 9 stycznia 1957 roku w mieście Raduń, rejon woronowski, obwód grodzieński. Ukończył Grodzieński Medyczny Instytut Państwowy (1980). Doktor nauk medycznych (1988), profesor […]

9. Baranowicz Swiataslau

Urodzony 18 kwietnia 1986 r. w guberni Wilejskiej powiatu mińskiego. Do czasu aresztowania mieszkał w Mińsku, pracował jako budowlaniec. Kronika represji Uczestnik akcji protestacyjnych przeciw sfałszowanym wyborom 19 grudnia 2010 r. w Mińsku. Został aresztowany i oskarżony o „udział w masowych zamieszkach”, co jednak nie nastąpiło w pierwszych dniach bądź tygodniach od zdarzenia, a dopiero […]

10. Bondar Alieksiej

Alieksiej Bondar – jeden ze skazanych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Urodził się 14 maja 1981 roku w rodzinie wojskowego w mieście Popczeł w obwodzie briańskim w Rosji, skąd pochodziła jego matka.  Po roku, rodzina przeprowadziła się na Białoruś, do ojczyzny jego taty. W 2003 roku ukończył Białoruski Instytut Prawa, otrzymał dyplom prawnika ze […]

11. Bondariew Aleś

Aleś Bondariew–  mieszkaniec Mińska, z wykształcenia fizyk, jeden z pierwszych więźniów politycznych w najnowszej historii Białorusi. Został skazany za udział w Dniu Woli 23 marca 1997 roku. Podczas akcji Dnia Woli doszło do strać demonstrantów z milicją. Kronika represji 1 kwietnia 1997 roku Aleś Bondariew został zatrzymany i oskarżony o chuligaństwo. W sprawie “Dnia Woli […]

12. Borozienko Aleksander

Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim w Polsce oraz na uniwersytecie w Petersburgu. Jest niezależnym dziennikarzem. Urodził się 9 maja 1988 roku w Pińsku, w obwodzie brzeskim. Mieszka i pracuje w Mińsku. Kronika represji Będąc studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, jeszcze w 2008 roku, Borozienko miał status oskarżonego w tak zwanej “sprawie 14-tu”. Sprawa karna za udział w akcji […]

13. Bronicka Enira

Enira Bronicka urodziła się 31 sierpnia 1981 roku w Mińsku. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (BUP), dostała się na studia doktoranckie. W czasie studiów była mistrzynią uniwersytetu w judo w swojej kategorii wagowej. W latach 2004-2005 prowadziła na BUP zajęcia “Ideologia państwa białoruskiego”. Brała udział w pracach organizacji społecznych, pracowała jako wolontariusz […]

14. Bułanow Dzmitrij

Urodził się w Mińsku, 25 sierpnia 1984 roku. Ukończył kolegium medyczne  № 2, 2 lata pracował jako pielęgniarz w szpitalu zakaźnym, zajmował się ciężko chorymi pacjentami, w tym i chorymi na AIDS. Interesował się muzyką, zebrał nawet kilkoro muzyków, by stworzyć własną grupę.  Studiował w Instytucie Wiedzy Współczesnej, na kierunku Sztuka. Nie zajmował się polityką, […]

15. Burłaka Andriej

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego Szlaku” w 1996 roku.  Oskarżony w sprawie  “UNA-UNSO” (ukr. Українська Національна Асамблея – Українська Національна Самооборона, УНА-УНСО, pol. Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa). Urodził się w 1985 roku. Na Ukrainie próbował wstąpić do seminarium duchownego, gdyż chciał zostać księdzem. Kiedy został aresztowany, był studentem 4-go roku Ukraińskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Tarasa […]

16. Chadyka Jurij

Znany polityk i uczony. Jeden z pierwszych więźniów politycznych niepodległej Białorusi. Urodził się 23 czerwca 1938r. w Mińsku. Z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią nr 4 w Mińsku. W 1960r. ukończył naukę na Wydziale Fizyki na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował w Instytucie Fizyki na Akademii Nauk Białorusi. Zajmował się zagadnieniami obliczeń trajektorii pocisków. W 1975 roku stanął na czele sekcji […]

17. Chalip Irina

Urodzona 12 listopada 1967 w Mińsku. Korespondent rosyjskiej “Nowej Gazety” na Białorusi. Pracowała jako zastępca redaktora naczelnego “BDG” i redaktor naczelny tygodnika “Imja”, który przestał istnieć. Wielokrotnie otrzymywała zawiadomienia z prokuratury o wszczętych postępowaniach karnych związanych z jej działalnością zawodową. W kwietniu 1997 roku, wraz z ojcem, dramaturgiem i reżyserem filmów dokumentalnych Władimirem Chalipem, została […]

18. Chomiczenko Uladzimir

Urodził się w 1986 roku. Wychowywał się w domu dziecka w Starych Dorogach i w szkole-internacie w Rudeńsku. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W 2004 roku ukończył liceum rolnicze w Słucku. Miał problemy z nauką. Nie miał żadnego związku z polityką. Mieszkał w Mińsku i w obwodzie witebskim, ponad 15 […]

19. Czernyszew Aleś

Aleś Czernyszew – jeden z działaczy skazanych w “sprawie 14-tu”. działacz kampanii “Europejska Białoruś” i młodzieżowego ruchu “JEANS – za wolność!” w czasie wyborów prezydenckich 2006 roku. Kronika represji Aleś Czernyszew był jednym z setki uczestników akcji solidarności z przedsiębiorcami i protestu przeciwko dekretowi prezydenta, które zostało wydane 10 stycznia 2008 roku. Po akcji, Aleś […]

20. Czigir Aleksander

Młodszy syn byłego premiera Białorusi Michaiła Czigira. Sprawa Aleksandra Czigira od samego początku była uważana za polityczną. Zdaniem ekspertów, celem było zaatakowanie Michaiła Czigira, który w 1996 roku z powodu tego, ze nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez Łukaszenkę zrezygnował ze stanowiska premiera. Spędził 8 miesięcy w areszcie. Kronika represji   Aleksander Czigir był […]

21. Czigir Julia

Julia Czigir– żona więźnia politycznego, Michaiła Czigira, byłego premiera RB i mama Aleksandra Czigira, sądzonego również w sprawie motywowanej politycznie. Z wykształcenia prawnik, broniła w sądzie swojego męża. Kronika represji  W 2000 roku, sąd w Mińsku uznał Julię Czigir za winną popełnienia przestępstwa z artykułu 363 pkt. 2  kodeksu karnego –”stawianie oporu funkcjonariuszom milicji”. Sprawa dotyczyła incydentu […]

22. Czigir Michaił

Drugi premier niepodległej Białorusi i pierwszy szef rządu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Urodzony 24 maja 1948 roku w miejscowości Usowo (rejon Kopylskij, obwód Miński). Ukończył Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Narodowej (1970). Od 1970-1971 roku pracował jako ekonomista w soligorskim oddziale Narodowego Banku ZSRR, w latach 1971-71 był dyrektorem oddziału do spraw kredytów. Następnie służył w wojsku. w 1983 roku wraz […]

23. Daszkiewicz Dzmitrij

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

24. Daszkiewicz Nasta

Nasta Daszkiewicz (Pałażanka) Wiceprzewodnicząca „Młodego Frontu”, charyzmatyczna liderka narodowo zorientowanej młodzieży demokratycznej. Urodzona 2 sierpnia 1990 roku w Mińsku. W latach 1997-2008 uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Mińsku (z rozszerzonym językiem niemieckim). Od 2008 roku studiuje na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na wydziale filozofii i polityki. W wieku 14 lat wstąpiła do „Młodego Frontu”. […]

25. Daszuk Maksim

Maksim Daszuk – działacz ze wsi Krasnoje. Kronika represji 10 stycznia 2008 roku Daszuk został zatrzymany w Mińsku podczas protestu przedsiębiorców. Był wtedy niepełnoletni, miał zaledwie 16 lat. Jego sprawa została skierowana do komisji ds. niepełnoletnich. Po tym zdarzeniu Daszuka oskarżono z artykułu 342, pkt.1 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszających porządek publiczny). […]

26. Denisow Denis

Denis Denisow – jeden z organizatorów i uczestników miasteczka namiotowego – akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich w 2006 roku. Akcja ta, miała miejsce na placu Październikowym w Mińsku (“Plac Kalinowskiego”), trwała ponad 3 dni – do aresztowania wszystkich jej uczestników. 3 miesiące po tej akcji część jej uczestników zrzeszyła się i stworzyła w […]

27. Doronin Dzmitrij

Mieszkaniec Mińska. Urodził się 19 kwietnia 1982 roku. Ukończył szkołę zawodową, interesował się informatyką. Pracował jako ślusarz w Mińskim Zakładzie Samochodowym. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, w której było ośmioro dzieci (połowa z nich w latach 2010-2011 była małoletnia). Ojciec Dzmitrija miał 1-szą grupę inwalidzką, w związku z czym Dzmitrij  był jednym z głównych żywicieli […]

28. Dranczuk Cimafiej

Lider niezarejestrowanego Białoruskiego Komitetu Obrony Praw Więźniów “Ponad Barierą”. Urodził się 5 sierpnia 1981 roku w Zasławiu, w obwodzie mińskim. W latach 1996-1997 uczył się w Białoruskim Liceum Humanistycznym (narodowe liceum imienia Jakuba Kołasy). W 1998 roku eksternistycznie ukończył szkołę średnią nr 33, a w 1999 roku został studentem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, skąd został relegowany za […]

29. Drozd Dzmitrij

Urodził się  26 marca 1973 roku we wsi Drozdy (w 1976 roku wieś ta weszła w skład Mińska). W 1992 roku ukończył mińskie technikum technologiczne o specjalności “fototechnika”, a w 2005 roku historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (specjalność – “muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego”). Pracował jako fotograf, pasjonował się nauką, badał archiwa. W […]

30. Dryhajla Andrej

Obywatel Ukrainy. Uczył się w technikum handlowym. 26 kwietnia 1996 roku brał udział w “Czarnobylskim Szlaku” w Mińsku. Kronika represji Andrej Dryhajla został aresztowany podczas pacyfikacji przez białoruskie władze “Czarnobylskiego Szlaku-96”. Podczas akcji wielokrotnie dochodziło do starć między uczestnikami demonstracji a funkcjonariuszami milicji. Do rozprawy był przetrzymywany w areszcie na Wołodarce. Pod koniec sierpnia 1996 roku […]

31. Dubski Artiom

Artiom Dubski – działacz “Młodego Frontu” z miejscowości Osipowicze. W styczniu 2008 roku został aresztowany na 15 dni za udział w akcji przedsiębiorców, która odbyła się w centrum Mińska 10 stycznia. Kronika represji Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 342 pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi “Organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach w poważny sposób naruszających […]

32. Dzmitryjeu Andrej

Urodzony 12 maja 1981 roku w Mińsku. Uczył się na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym, na wydziale filozoficznym. W latach 2000-2001 służył w wojsku. Od 2001 roku Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

33. Fedarkiewicz Aleh

Urodził sie w 1961 roku. Ma wykształcenie średnie, jest budowlańcem. Pracował w jednym z przedsiębiorstw budowlanych w swoim rodzinnym mieście. W latach 90-tych był pewien czas członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Kronika represji Brał udział w akcjach protestu w Mińsku 19 grudnia 2010 roku. Został zatrzymany podczas brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji i umieszczony w areszcie śledczym […]

34. Fieduta Aleksander

Urodził się 3 listopada 1964 roku w Grodnie. Białoruski komentator polityczny, analityk, publicysta i krytyk literacki. Ukończył studia na Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie (1986). W latach 1986-1991 pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w szkole nr 20 w Grodnie. W 1991 roku zdecydował się pracować w komsomole, […]

35. Finkiewicz Artur

Artur Finkiewicz urodził się 8 lutego 1985 roku w Mińsku. Ukończył mińską Państwową Szkołę Techniczną nr 38, rozpoczął studia w Instytucie parlamentaryzmu i przedsiębiorczości. Uczył się tam 2 lata, dlatego że nie udało mu się w terminie zdać sesji, gdyż odbywał areszt administracyjny na Okrestinie. Przed aresztowaniem marzył o tym, by studiować filologię białoruską na […]

36. Franckiewicz Aleksander

Aleksander Franckiewicz urodził się 6 maja 1990 roku w Nowopołocku na Witebszczyźnie. Po zakończeniu liceum pracował jako programista. Później wyjechał do Mińska, gdzie rozpoczął pracę. Interesował się historią partii politycznych. W swoim mieście przyłączył się do ruchu antyfaszystowskiego, w stolicy poznał się z anarchistami, ich poglądy stały się dla niego bliskie, zaczął im pomagać. Od […]

37. Giliewicz Andrej

Andrej Giliewicz urodził się w 1980 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym Informatyki i Radioelektroniki. 28 lutego 1998 roku Andrej Giliewicz wraz ze swoimi przyjaciółmi, Alesiem Muchinem i Pawłem Muraszką, wracając z koncertu białoruskiej grupy rockowej “NRM”, napisali na murach domów i płotach przy ulicy Orłowskiej hasło “Żywie Biełarus” (Niech […]

38. Gniedczyk Oleg

Urodził się 22 listopada 1986 roku. Był działaczem “Młodego Frontu”. W latach 2003-2005 za aktywną działalność w tej organizacji był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji i skazywany na areszty administracyjne. Podczas wyborów prezydenckich 2010 roku pracował w sztabie kandydata na prezydenta Białorusi, Uladzimira Niaklajeua. Kronika represji W lipcu 2003 roku, gdy Oleg Gniedczyk był jeszcze […]

39. Gocz Wiaczesław

Obywatel Ukrainy, oskarżony w sprawie UNA-UNSO (Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa). Kronika represji Został aresztowany podczas pacyfikacji akcji “Czarnobylski szlak” 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku. Przetrzymywano go w areszcie na Wołodarce. Został skazany pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Wyrok wydał sędzia Grigorij Kozorickij, prokuratorem był Siergiej Teleżewicz. Mimo wszystko, ani […]

40. Gribkow Artiom

Urodził się 6 stycznia 1989 roku we wsi Sawoszi w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę podstawową, uczył się dobrze, pisał humorystyczne wiersze i scenariusze na szkolne uroczystości. Potem uczył się w mińskim kolegium przemysłu lekkiego, ale zawsze ciągnęło go do przedstawień teatralnych, literatury, sztuki. Po powrocie do domu ukończył jeszcze szkołę budowlaną w Koreliczach. Ponieważ w […]

41. Hajdukou Andrej

Andrej Hajdukou urodził się w Nowopołocku w okręgu witebskim w 1990 roku. Został zatrzymany 8 listopada 2012 roku w Witebsku, jak podają oficjalne dane w trakcie rzekomego „umieszczania danych mogących interesować zagraniczne służby wywiadowcze w skrytce”. Hajdukoua przetrzymywano w mińskim areszcie śledczym KGB (“amerykance”) oraz w areszcie tymczasowym KGB w Witebsku przez okres 9 miesięcy. Kronika […]

42. Iwaszkiewicz Wiktar

Wiktar Iwaszkiewicz – znany białoruski polityk, działacz związkowy, dziennikarz, członek Białoruskiego Frontu Ludowego i Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. 21 września 1959 – 03 października 2013 – urodził się i zmarł w Mińsku.

43. Jaromienak Uladzimir

Urodził się w mieście Miory, 4 września 1990 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale informatyki i radioelektroniki. Kiedy go aresztowano, był studentem 2-go roku. Członek “Młodego Frontu” i działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD). Kronika represji Uczestnik Płoszczy-2010. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb specjalnych naprzeciwko budynku Rządu. Został skazany […]

44. Kabanczuk Wadim

Urodził się w Bobrujsku. W latach 90-tych był działaczem “Młodego Frontu”. Ukończył Białoruską akademię politechniczną. 27 marca 1998 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Kronika represji Kabanczuk został zatrzymany w październiku 1997 roku i umieszczony w areszcie śledczym na Wołodarce, gdzie spędził 6 miesięcy. Poprzez stosowanie tortur starano […]

45. Kaspierowicz Dzmitrij

Dzmitrij Kaspierowicz – urodzony w 1983 roku, działacz młodzieżowy z Mińska, od 15 roku życia członek Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z założycieli “Młodego Frontu”. Od 2009 roku był liderem “Młodej Białorusi”. Kronika represji Sprawa karna wobec Kaspierowicza, zatrzymanego w nocy z 17 na 18 stycznia 2006 roku, została wszczęta w związku z podejrzeniami o znieważenie […]

46. Kazakau Aleksander

Aleksander Kazakau – działacz młodzieżowego ruch “Żubr”. Do organizacji wstąpił będąc jeszcze w 9-ej klasie. Urodził się w 1986 roku, w Borysowie, w obwodzie mińskim. Studiował zaocznie informatykę i radioelektronikę na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Był również aktywnym uczestnikiem ruchu skautów w Krupkach, w obwodzie mińskim. Kronika represji Razem z innym członkiem organizacji “Żubr”, Dmitrijem Zubrem, […]

47. Kazakau Siarhiej

Działacz kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. Urodził się 12 lutego 1992 roku w Leninogorskie w Rosji. Po rozwodzie rodziców mieszkał w Mińsku, w ojczyźnie mamy. Ukończył szkołę średnią nr 85 w Mińsku. Jeszcze w młodszych klasach starał się napisać książkę. Pasjonował się muzyką, brał udział w konkursach muzycznych. Samodzielnie nauczył się grać na gitarze zwykłej i […]

48. Kazulin Aleksander

Kazulin urodził się 25 listopada 1955 roku w Mińsku. Kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach 19 marca 2006 roku. Były rektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. W latach siedemdziesiątych  służył w piechocie morskiej. W latach 1996–2003 był rektorem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, zaś 1998–2001 ministrem. W listopadzie 2003 roku utracił zaufanie Łukaszenki i został usunięty z pełnionej […]

49. Kijko Ryhor

Ryhor Kijko – artysta, malarz, weteran Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z inicjatorów stworzenia pomnika w Kuropatach. Urodził się 27 czerwca 1951 roku we wsi Celujkowo, w obwodzie Ługańskim na Ukrainie, w rodzinie nauczycieli. Jego rodzina z czasem przeprowadziła się na Białoruś, do Bobrujska, skąd pochodziła jego mama. W 1980 roku Ryhor Kijko ukończył Białoruski Instytut […]

50. Kim Andriej

Andriej Kim urodził się 26 lutego 1986 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kolasy, potem studiował historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Działacz ruchu młodzieżowego i chrześcijańskiego. Kronika represji W stosunku do Andrieja Kima, jednego z uczestników akcji przedsiębiorców z 21 stycznia 2008 roku,  wszczęto sprawę karną z artykułu 364 KK RB “Przemoc, lub […]

51. Kirkiewicz Aleś

Zastępca przewodniczącego “Młodego Frontu”, przewodniczący grodzieńskiej filii organizacji. Urodził się w 1989 roku w Grodnie, w rodzinie historyków. Jego dziadek, Aleksander był znanym w Grodnie krajoznawcą. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale historycznym uniwersytetu w Grodnie, na kierunku archeologia.  Samodzielnie podjął jednak decyzję, by odłożyć w czasie studia, za ważniejszą uważał wtedy działalność […]

52. Klaskouski Aleksander

Urodził się 26 września 1978 roku. Ukończył szkołę średnią nr 55 w Mińsku, rozpoczął studia na kierunku dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, potem uzyskał wyższe wykształcenie prawnicze. W 1999 roku po ukończeniu służby wojskowej, ożenił się z Natalią – dziewczyną, z którą poznał się dzięki swoim wyjazdom do babci w w Biełyniczy. Obecnie wychowują trójkę […]

53. Klimau Andrej

Andrej Klimau – znany biznesmen, deputowany Najwyższej Rady Republiki Białoruś 13-tej kadencji, członek specjalnej Komisji parlamentarnej do spraw naruszeń prawnych Prezydenta RB Aleksandra Łukaszenki, Konstytucji i prawa RB. Jeden z inicjatorów impeachmentu wobec prezydenta Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

54. Kowal Aleś

Aleś Kowal  – w latach 90-tych był pracownikiem mińskiego metra, był jedną z pierwszych osób skazanych z powodów politycznych na Białorusi. Kronika represji Został zatrzymany po Dniu Woli w 1997 roku w Mińsku. Marsz z okazji Dnia Woli w tym roku zakończył się starciami demonstrantów z milicją. Funkcjonariusze starali się nie przepuścić kolumny do centrum […]

55. Krasouski Paweł

Paweł Krasouski urodził się w 1983 roku. Mieszka w mieście Żodino w obwodzie mińskim. Kronika represji Na początku 2006 roku w Żodinie wszczęto wobec Pawła Krasouskiego, działacza młodzieżowego ruchu demokratycznego, sprawę karną z artykułu 369 KK (“publiczne znieważenie urzędników”).  Przyczyną prześladowania stał się fakt, że w biuletynie “Nabljudatel” opublikowano satyryczne karykatury przedstawicieli władz miasta. Karykatury […]

56. Kruk Iwan

Iwan Kruk urodził się  27 października 1944 roku we wsi Kożan-Gorodok w obwodzie brzeskim. Ukończył mińską szkołę milicyjną, a później Kaliningradzki Uniwersytet Państwowy. Jest prawnikiem, 30 lat pracował w organach ścigania. Pod koniec lat 80-tych pewien czas pracował razem z Gdlianom i Iwanowem. Był deputowanym do rady rejonu Ostrowieckiego. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.  W czasie […]

57. Krywau Michaił

Działacz Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Był sądzony w związku ze “sprawą 14-tu” za udział w mitingu solidarności z przedsiębiorcami 10 stycznia 2008 roku. Na drugi dzień po akcji, 11 stycznia, został aresztowany na 15 dni. W lutym 2008 roku wezwano go na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Kronika represji 22 kwietnia 2008 roku sędzia mińskiego sądu Jeliena […]

58. Kudzinau Uladzimir

Deputowany Rady Najwyższej 13 kadencji, biznesmen. W parlamencie współpracował z organizacją społeczną “Działanie obywatelskie”, był jednym z inicjatorów impeachmentu Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas referendum 1996 roku sporządził protokoły dotyczące wielu naruszeń, jakie miały miejsce w jego okręgu wyborczym, materiały te wysłał do Prokuratury Generalnej RB oraz Prokuratury Obwodu Brzeskiego. Urodził […]

59. Kwiatkiewicz Aleksander

Urodził się 4 lutego 1987 roku w rodzinie robotniczej. Od dzieciństwa pomagał mamie w pracy w gospodarstwie. Ukończył szkołę podstawową nr 168 w Mińsku, a potem szkołę zawodową i zdobył profesję “stolarza”. Pracował na produkcji – przygotowywał kompresory do samochodów. Interesował się techniką, grał w piłkę nożną. Kronika represji Na Plac w Mińsku 19 grudnia […]

60. Lewoniewskij Walerij

Walerij Lewoniewskij urodził się w Grodnie 15 sierpnia 1963 roku. Ukończył grodzieńską szkołę zawodową, potem uczył się w białoruskim instytucie gospodarstwa narodowego. Pracował jako ślusarz, kierował grodzieńskim obwodowym zrzeszeniem ochrony praw podatników i grodzieńskim centrum ochrony praw konsumentów.

61. Liawonau Jurij

Jurij Liawonau urodził się 23 sierpnia 1961 roku w mieście Kalinino w obwodzie moskiewskim. Ukończył moskiewski instytut awiacji, 2 lata służył w armii. Służył na lotnisku w Rosji, w 1991 roku zwolnił się, jest kapitanem w spoczynku. Był przedsiębiorcą, stworzył w Wołkowysku swoją firmę transportową “Nika -Trans”.

62. Liawonau Wasyl

Wasyl Liawonau – były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przed objęciem stanowiska ministra, był przedstawicielem handlowym Białorusi w Niemczech, kierował komitetem obwodu mohylewskiego partii. Od tego czasu Wasyl Liawonau zna się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, który w tym czasie kierował sowchozem «Gorodiec». W czasie wyborów na pierwszego prezydenta Białorusi, Wasyl Liawonau otwarcie wspierał Kebicza, […]

63. Lichawid Nikita

Działacz ruchu “Za wolność”. Urodził się 27 maja 1990 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej  nr 177  rozpoczął studia prawnicze w Mińskim Instytucie Zarządzania. Po wydarzeniach z 19 grudnia został relegowany z uczelni.

64. Ljaszkiewicz Siarhiej

Siarhiej Ljaszkiewicz urodził się 13 września 1978 roku w Lidzie. Ukończył Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie. Od 1977 roku był członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Podczas wyborów prezydenckich 2006 roku był szefem sztabu kandydata na prezydenta, Aleksandra Milinkiewicza w Szczucinie. Ukończył studia magisterskie na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na kierunku “politologia”.

65. Loban Uladzimir

Urodził się 16 stycznia 1978 roku w Chojnikach, w obwodzie Homelskim. Po katastrofie w Czrnobylu, jego rodzina przeprowadziła się do obwodu Witebskiego, do Wierchniedwińska. Tam też Loban ukończył szkołę i tu też wrócił i rozpoczął pracę po ukończeniu w Mińsku Białoruskiego Technologicznego Uniwersyetu Państwowego. Od kwietnia 2010 roku mieszkał i pracował w stolicy. Nie zajmował […]

66. Łabkowicz Wadim

Wadim Łabkowicz urodził się w 1981 roku w Mińsku. Od 1996 roku brał udział w akcjach “Młodego Frontu”, potem opuścił tę organizacje z powodu różnic zdań z ówczesnym kierownictwem. Współpracował z biurem prasowym Partii Białoruski Front Ludowy. Obecnie wybiórczo bierze udział w akcjach opozycji. Pracuje w firmie meblowej, zaocznie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym. Był pierwszym niepełnoletnim […]

67. Łukaszou Kastuś

Brat znanego polityka Wiaczesława Siwczika.

68. Łysko Uladzimir

Uladzimir Łysko urodził się 20 lipca 1957 roku w Borysowie. Po ukończeniu szkoły rozpoczął naukę w technikum politechnicznym o specjalności “inżynier geodeta”. w 1975 roku został powołany do wojska, 3 lata służył we flocie bałtyckiej. Po zakończeniu służby w wojsku i ukończeniu technikum, przeniósł się do Mińska, gdzie rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie geodezyjnym przy Radzie […]

69. Macukiewicz Wital

Urodził się 2 maja 1987 roku. Ukończył szkołę nr 138 w Mińsku. Studiował w ekonomię i prawo w Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa, który powinien był ukończyć w 2010 roku. Nie relegowano go, jednak nie zdążył obronić dyplomu. Kierownictwo instytutu pozwoliło Witalowi zrobić to później. Nie brał udziału w żadnych ruchach politycznych.

70. Marcalieu Siarhiej

Urodzony 29 kwietnia 1977r. w Mińsku w rodzinie naukowców. Wnuk Stanisława Marcalieu, dyrektora Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Akademii Nauk. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, został wyrzucony za działalność polityczną u boku rektora Aleksandra Kazulina. W połowie lat 90-tych został wybrany na przewodniczącego „Młodej Hramady” (młodzieżowa organizacja partii Socjaldemokratycznej […]

71. Marinicz Michaił

Michaił Marinicz urodził się 13 stycznia 1940 roku we wsi Staryje Gołowczicy w obwodzie homelskim. Ukończył białoruską politechnikę, miński instytut języków obcych oraz mińską szkołę partyjną. W latach  1990 – 1991 był merem Mińska, w latach 1990–1994 deputowany do Rady Najwyższej Białorusi XII kadencji, były minister kontaktów gospodarczych z zagranicą, a także były ambasador Białorusi na […]

72. Markiewicz Mikoła

Mikoła Markiewicz – dziennikarz z Grodna, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Urodził się 29 czerwca 1962 roku we wsi Czerniczi, w obwodzie Homelskim. Ukończył filologię na Uniwersytecie Kaliningradzkim. Pracował w grodzieńskich gazetach “Wysota” i “Grodzieńska prawda”. Był deputowanym Rady Najwyższej. W 1991 roku stworzył fundację kulturalno-oświatową “Batkiwszczyna”, w kolejnym roku zarejestrował gazetę fundacji “Pogoń” i został jej […]

73. Mażejka Paweł

Paweł Mażejka urodził się 25 maja 1978 roku w Grodnie. Ukończył historię i kulturoznastwo na Grodzieńskim Uniwersytecie imienia Janki Kupały. Jeszce podczas studiów zaczął publikować w gazecie “Pagoń”. Kierował sztabem wyborczym Aleksandra Milinkiewicza podczas wyborów prezydenckich 2006 roku. Jest działaczem ruchu “Za wolność”, “Uratujmy Grodno od zniszczenia”, jeden z organizatorów kampanii “Rok państwowości białoruskiej – […]

74. Miadzwiedz Dzmitrij

Urodził się 16 stycznia 1960 w Mińsku. Ukończył studia na Narodowym Uniwersytecie Technicznym ze specjalizacją inżynier elektryk. Przez jakiś czas pracował w katedrze naukowej, następnie – w branży budowlanej. Z jego udziałem zbudowano wiele znanych obiektów w stolicy Białorusi, na przykład, był generalnym wykonawcą budowy parku rozrywki “Słoneczna Dolina”. Później prowadził swój biznes. Nie jest zaangażowany […]

75. Mironiuk Andriej

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Urodził się w 1975 roku. Pochodzi z Tamania. Kronika represji  Został zatrzymany 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku podczas pacyfikacji akcji, był przetrzymywany w mińskim areszcie na Wołodarce. Skazano go pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Sędzią był Grigorij Kozyrickij, prokuratorem – Siergiej Teleżewicz. Został uwolniony […]

76. Mirzajanau Fiodar

Urodził się 9 grudnia 1990 roku w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Ukończył gimnazjum, podczas nauki był aktywnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego w mieście, obwodzie i kraju: brał udział w olimpiadach z historii, informatyki i geografii. W 2008 roku rozpoczął studia na kierunku “Zarządzanie” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności “ekonomiczna cybernetyka”. Gdy był jeszcze studentem, narodziła […]

77. Mołczanau Aleksander

Urodził się 22 czerwca 1988 roku w Borysowie, w tym mieście mieszkał przez całe swoje życie. Uczył się w szkole nr 22 w Borysowie. Był działaczem młodzieżowej organizacji “Zubr”. Jego działalność polityczna stała się powodem ciągłej uwagi milicji wobec niego. Oprócz tego, przez jego aktywność, ucierpieli i jego bliscy: jego mamie, Galinie Andriejewnie nie przedłużono umowy w […]

78. Muchin Aleś

2 września 1998 roku były student mińskiego Uniwersytetu Państwowego  Radioelektroniki i Informatyki Aleś Muchin poprosił o udzielenie mu azylu politycznego w Polsce.

79. Muraszka Paweł

Kronika represji 28 lutego 1998 roku Paweł Muraszka wraz ze swoimi przyjaciółmi – Andriejem Giliewiczem i Alesiem Muchinem, wracając z koncertu białoruskiej grupy rockowej “NRM”, napisali na murach domów i płotach przy ulicy Orłowskiej hasło “Żywie Biełaruś” (Niech żyje Białoruś), “Wolność dla więźniów politycznych” oraz hasło dotyczące białoruskiego prezydenta – “Łuku na muku” (Łukę (Łukaszenkę) […]

80. Nawikawa Oksana

Oksana Nawikawa – prywatny przedsiębiorca z Mińska, aktywistka społeczna. Urodziła się w 1973 roku we wsi Kłypowszczina w obwodzie mińskim. Zajmowała się hurtowymi dostawami produktów. Półtora roku mieszkała we Francji, gdzie w 2001 roku urodziła się jej córka Rijanna. Oksanę Nawikawą często porównuje się z radzieckimi dysydentkami. Jest znana z indywidualnych akcji protestu i sprzeciwu […]

81. Niaklajeu Uladzimir

Poeta, kompozytor, pisarz, eseista. Urodził się 9 lipca 1946r. w miejscowości Smargoń. Swoje dzieciństwo spędził w Krewie. W Mińsku uczęszczał do technikum elektronicznego (1962-1966), studiował poezję w Instytucie Literackim (1971, Moskwa), ukończył studia na Wydziale Filologicznym Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Mińsku (1973 rok). Pracował jako korespondent na północy Syberii i na Dalekim Wschodzie, jako technik radiowy w […]

82. Nowik Dzmitrij

Urodził się 16 września 1981 roku w Baranowiczach. Ukończył szkołę nr 13, potem studiował na AWF-ie w Mińsku. Pracował jako pracownik ochrony w restauracji, potem zaś w służbie bezpieczeństwa w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów na Białorusi. Całe życie uprawiał sporty, polityką natomiast  nigdy się nie interesował.

83. Parsiukiewicz Siarhiej

Podczas wyborów prezydenckich 2006r. był obserwatorem, powołanym przez sztab wyborczy Aleksandra Milinkiewicza. Wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. W roku 2008 ciężko pobity. Obecnie związany z kampanią „Mów prawdę”. Emerytowany dowódca milicji, na emeryturę odszedł w 2004 roku, w randze naczelnika wydziału kryminalistyki sądowej. Później zajmował się prowadzeniem działalności gospodarczej. Był przewodniczącym związku prywatnych przedsiębiorców w Witebsku. 10 stycznia 2008r. był […]

84. Paszkiewicz Michaś

Jeden z oskarżonych w „sprawie czternastu” – sprawa karna na podstawie art. 342 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi, wszczęta przeciwko uczestnikom pokojowego protestu w Mińsku, który odbył się 10 stycznia 2008 roku.

85. Paźniak Andrej

Urodzony 20 maja 1977r. w miejscowości Żodino w powiecie mińskim. Ukończył technikum zawodowe i przez 14 lat pracował jako elektromonter. Nie zajmował się polityką, nie należał do żadnej partii czy organizacji politycznej. Od młodzieńczych lat interesował się piłką nożną. Jego ojciec był znanym w kraju trenerem. Kronika represji Został zatrzymany 19 grudnia 2010roku na Placu […]

86. Potapow Siergiej

Obywatel Ukrainy, który wraz ze swoimi rodakami przyjechał na Białoruś razem ze swoimi rodakami, by wziąć udział w akcji opozycji “Czarnobylski szlak”. Mieszka w Charkowie.

87. Pratasienia Andriej

Urodził się 12 grudnia 1981 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Stosowanej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako programista. Zajmował się działalnością dobroczynną – pomagał chorym z w zbiórce środków finansowych na operacje. Do listopada 2010 roku nie był członkiem żadnych ruchów, organizacji czy partii politycznych. Miesiąc przed wydarzeniami na placu Niepodległości […]

88. Puszkin Aleś

Malarz – artysta malarz, jego obrazy wiszą w wielu kościołach na Białorusi, performer oraz działacz opozycyjny. Urodził się 6 sierpnia 1965 oku w mieście Bobr (krupski rejon obwodu mińskiego). Uczęszczał do miejscowej szkoły, uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Sztuki po czym studiował na Białoruskim Państwowym Instytucie Artystyczno-Teatralnym. Po praz pierwszy zorganizował performans w 1989 roku w […]

89. Radziwił Jurij

Kronika represji Jurij Radziwił, kierowca kandydata na prezydenta Republiki Białorusi, Aleksandra Kazulina. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy w cywilu 2 marca 2006 roku. Samochód Jurija Radziwiła, z którego filmowano masowe zatrzymania i pobicia dziennikarzy i zwykłych obywateli przed posterunkiem milicji w rejonie Oktiabrskim Mińska, został ostrzelany przez funkcjonariuszy specjalnego oddziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. walki z […]

90. Razumow Mikoła

Mikoła Razumow – mieszkaniec Orszy (obwód witebski), jeden z liderów orszańskiego komitetu strajkowego pierwszej połowy lat 90-tych, który organizował masowe protesty pracowników. Kronika represji  Na początku kwietnia 2006 roku przeciwko opozycyjnemu działaczowi, Mikole Razumowowi została wszczęta sprawa karna za zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki.  Został on oskarżony o to, że 24 marca 2006 roku podczas spotkania […]

91. Romaszewski Andriej

Andriej Romaszewski urodził się 18 lipca 1970 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły studiował chemię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 1993 roku utworzył “Partię miłośników piwa” –  która zrzeszała twórców z Mińska, poetów, muzyków (istniała do 1997 roku, została zlikwidowana przez władze).  Jeszcze za czasów ZSRR brał udział w wielu politycznych akcjach opozycji, nie tylko na […]

92. Rymaszeuski Wital

Współprzewodniczący partii „Białoruska Chrześcijańska Demokracja”. Urodzony 3 marca 1975 roku w Mińsku. Ukończył Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Pracował w budownictwie na Białorusi, stopniowo awansując od szeregowego pracownika do kierownika działu technicznego. Następnie zajął się prywatnym biznesem. Profesjonalnie zajmuje się polityką od 1996 oku. Od 1996 roku członek „Rady Koordynacyjnej Białoruskiego Zjednoczenia […]

93. Sadouskaja Katarina

Katarina Iwanowna Sadouskaja urodziła się 28 stycznia 1946 w Homlu. Po ukończeniu szkoły wyjechała do pracy do Swietłogorska. Po roku przeprowadziła do Mińska. Pracowała jako motorniczy tramwaju, w gospodarstwie komunalnym i fabryce. Od 1988 roku zajęła się działalnością na rzecz praw człowieka. W połowie lat 90-tych współpracowała z Partią Zdrowego Rozsądku, przy siedzibie której, stworzyła specjalne centrum ochrony praw człowieka. Katarina […]

94. Sannikau Andriej

Andreij Sannikau to białoruski działacz polityczny i społeczny, koordynator kampanii społecznej “Europejska Białoruś” i inicjatywy “Karta’97”. Kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku. Urodził się 8 marca 1954 roku w Mińsku, w Białoruskiej SRR. Wnuk Kanstantina Sannikaua – białoruskiego reżysera, założyciela Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały. Ukończył w 1977 roku Miński Państwowy […]

95. Sasim Nikita

Kiedy podczas jednej z akcji, omonowcy zabrali Nikicie Sasimowi białoruską flagę narodową,  zawiesił na kiju swoją dżinsową koszulę – i to stało się symbolem nadziei na przemiany. Nikita Sasim urodził się w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Po ukończeniu szkoły uczył się w kolegium przemysłu lekkiego. Był członkiem ruchu “Żubr”. Po tym, jak oddział Białoruskiego Republikańskiego […]

96. Sekriet Jewgienij

Urodził się 3 października 1966 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły nr 110 służył w wojsku. Ukończył leśnictwo w instytucie technologicznym imienia Kirowa w Mińsku (obecnie Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny). Pasjonuje się projektowanie krajobrazu, którym zajmuje się zawodowo (ukończył w tym kierunku odpowiednie kursy). Kolejną jego pasją jest literatura. Siekriet jest autorem wierszy i prozy, jego utwory […]

97. Siedow Walerij

Walerij Siedow – białoruski działacz, znany ze swojego udziału w akcjach protestu na przełomie lat 80. i 90. Siedowa nazywa się ostatnim dysydentem ZSRR. Urodził się w Gruzji w latach 60. w rosyjskiej rodzinie, jego dziadek pochodził z rodu Kozaków, których Katarzyna II wysłała na Kaukaz. Siedow był współpracownikiem gazety “Nowosti Wozrożdienia” (“Aktualności Renesansu”), pracował […]

98. Siwczyk Wiaczesław

Wiaczesław Siwczyk razem z z Jurijem Chadyką był pierwszym więźniem politycznym czasów poradzieckich. Urodził się 18 grudnia 1962 roku w rodzinie naukowców w Mińsku. W dzieciństwie, 10 lat spędził z rodzicami w Abchazji, potem rodzina wróciła na Białoruś. W 1984 roku Siwczyk ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, pewien czas pracował w Abchazji. W 1988 […]

99. Skoczko Jewgienij

Jewgienij Skoczko urodził się 7 października 1976 roku w Homlu. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na wydziale reżyserskim akademii teatralnej w Mińsku. Podczas studiów przyłączył się do młodzieżowego skrzydła Białoruskiego Frontu Ludowego, które w 1997 roku przekształciło się w organizację “Młody Front”.

100. Skrabec Siarhiej

Siarhiej Skrabec urodził się 25 października 1963 roku w Lidzie, w obwodzie grodzieńskim. Ukończył Politechnikę, pracował jako technolog, w latach 90-tych w strukturach komercyjnych, a od 1997 roku do 2001 był dyrektorem generalnym domu handlowego “BiełBabajewskoje”. Był deputowanym Zgromadzenia Narodowego Republiki  Białorusi (lata 2000 – 2004), przez pewien czas kierował nieformalną grupa deputowanych “Respublika”. Latem […]

101. Sołowiej Władimir

Władimir Gieorgijewicz Sołowiej – obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku – 96”. Urodził się w 1943 roku w miasteczku pod Saratowem w Rosji. Profesjonalny wojskowy, uczestnik wojny w Afganistanie i Gruzji, likwidator katastrofy w czarnobylskiej elektrowni. Od 1991 roku był jednym z przewodniczących kijowskiej organizacji UNA-UNSO.

102. Sorokin Anatol

Anatol Sorokin – to jeden z aktywistów skazanych za udział w Dniu Woli w Mińsku w 1997 roku. Właśnie w tym roku Dzień Woli świętowano 23 marca, akcje zostały brutalnie spacyfikowane przez funkcjonariuszy milicji i specnazu. Funkcjonariusze struktur siłowych kilkakrotnie zatrzymywali marsz, który podążał w stronę placu Jakuba Kolasy. Miński geolog Anatol Sorokin, znalazł się […]

103. Starowojtow Wasilij

Wasilij Starowojtow urodził się 13 czerwca 1924 roku we wsi Borok, w rejonie Bieliniczeskim. Jeszce przed wybuchem II wojny światowej ukończył  szkołę dla położników. Nie zdążył jednak podjąć pracy – zaczęła się wojna. Po wyzwoleniu Białorusi pozostał na mohylewszczyźnie, działał w partii. Pracował na stanowiskach kierowniczych w  Komunistycznym Związku Młodzieży Republiki Białorusi Lenina oraz w Komunistycznej Partii […]

104. Stralcou Aleś

Aleś Stralcou – jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” (w 2008 roku wszczęto sprawę karną przeciwko 14 młodzieżowym aktywistom za udział w akcji solidarności z przedsiębiorcami w Mińsku 10 stycznia). Аleś Stralcou – socjaldemokrata, był zastępcą przewodniczącego Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej. Wielokrotnie był zatrzymywany i sądzony w sprawach administracyjnych za udział w akcjach opozycyjnych, wystąpieniach podczas […]

105. Surgan Oleg

Oleg Surgan – opozycyjny działacz z Witebska. Kronika represji 3 września 2009 roku Oleg Surgan wraz z młodszym bratem Tarasem został zatrzymany na przystanku niedaleko Witebskiej Akademii Medycznej. Chwilę wcześniej na budynku akademii ktoś wywiesił biało-czerwono-białą flagę narodową. Na posterunku spisano protokół i oskarżono Olega o wywieszenie flagi. Jednakże bardzo szybko protokół ten został zniszczony, […]

106. Syramolatau Paweł

Urodził się w kwietniu 1991 roku w Bobrujsku, w obwodzie Mohylewskim. Ukończył szkołę zawodową. Nie miał określonych poglądów politycznych, nie wyrażał przynależności do żadnej z partii. Pracował jako tokarz w zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie podjął naukę w technikum technologiczno-chemicznym w trybie zaocznym. Interesował się informatyką, muzyką, sam komponował i grał z przyjaciółmi w zespole rockowym. Kronika […]

107. Szałajko Aleksander

Aleksander Szałajko urodził się 17 stycznia 1977 roku w Mińsku. Ukończył z wyróżnieniem szkołę średnią, a potem Stosunki Międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 2001 roku ukończył dodatkowo prawo na tej samej uczelni. Pracował w Państwowej Akademii Nauk jako specjalista centrum koordynacyjnego ds. współpracy z UNESCO.

108. Szczukin Walerij

Deputowany do Rady Najwyższej XIII kadencji, obrońca praw człowieka, dziennikarz – reporter niezależnej gazety „Narodnaja Wolja”. Walerij Szczukin urodził się 22 marca 1942r. we Władywostoku. Po ukończeniu szkoły w Mińsku został powołany do służby wojskowej. Następnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierii Morskiej w Leningradzie. 27 lat służył w marynarce wojennej, uzyskał stopień kapitana. W chwili obecnej przebywa na emeryturze. Między […]

109. Szeptycki Andrej

Uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Potomek znanego szlacheckiego polsko-ukraińskiego rodu Szeptyckich, dalszy krewny i imiennik słynnego ukraińskiego metropolity unickiego. (Co ciekawe, z tego powodu w więzieniu nie tylko więźniowie ale i administracja nazywała go “Hrabią”). Urodził się 8 sierpnia 1967 roku w mieście Podwołoczyska (obwód Tarnopolski na Ukrainie). Ukończył akademię wojskową. Służył w różnych miejscach poza […]

110. Szeremet Paweł

Znany białoruski i rosyjski dziennikarz. Urodził się 28 listopada 1971 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale historii. Po otrzymaniu tytułu licencjata kontynuował naukę na wydziale międzynarodowych stosunków gospodarczych (temat pracy magisterskiej: „Offshore business”). Do roku 1992 pracował w banku, był konsultantem do spraw programów gospodarczych. W telewizji BDG prowadził program publicystyczny „Prospekt”. […]

111. Szumczanka Anatol

Anatol Szumczanka – lider przedsiębiorców, przewodniczący społecznego stowarzyszenia przedsiębiorców “Perspektywa”. Kronika represji Anatol Szumczanka został aresztowany 1 marca 2005 roku za udział w akcji protestu przedsiębiorców. Skazano go na 10 dni aresztu administracyjnego. 11 marca Szumczanka został przeniesiony do aresztu śledczego w Mińsku, oskarżono go bowiem o pobicie współwięźnia. Przedstawiono mu zarzuty z artykułu  339 […]

112. Szydłowski Aleksiej

Młodzieżowy działacz demokratyczny. Urodził się 27 grudnia 1978 roku w mieście Stołbcy w obwodzie mińskim. Był członkiem “Młodego Frontu” i jednym z założycieli młodzieżowego ruchu “Żubr”. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, jednak z powodu aresztowania nie ukończył ich. Kronika represji Szydłowski został zatrzymany 25 sierpnia 1997 roku w Stołbcach. […]

113. Tyszkiewicz Tatiana

Tatiana Tyszkieiwcz – działaczka ruchu “JEANS – za wolność” i kampanii “Europejskiej Białorusi”, jest jedną z działaczek skazanych w “sprawie 14-tu”. Kronika represji  W 2008 roku za udział w akcji przedsiębiorców 10 stycznia została zatrzymana i pobita przez funkcjonariuszy OMONu w autobusie milicyjnym w czasie przewożenia na posterunek milicji. (10 stycznia 2008 roku kilka tysięcy […]

114. Us Dzmitrij

Dzmitrij Us – białoruski polityk, prawnik, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach prezydenckich 2010 roku. Urodził się 10 czerwca 1971 roku w Mińsku. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Grodzieńskim na kierunku prawa. Pracował w fabryce “Intehrał” jako budowniczy. W 1992 roku został dyrektorem wydawnictwa “Trywium”.  W latach 1999–2003 był radnym mińskiej Miejskiej Rady. Również w 2003 […]

115. Wasiljew Alieksander

Alieksandr Wasiljew urodził się 18 marca 1946 roku we wsi Golicyno w obwodzie Penzeńskim w Rosji. Po ukończeniu szkoły wojskowej ukończył akademię artyleryjską w Leningradzie, służył w wojskach rakietowych i lądowych. Od 1964 do 1991 roku służył w armii radzieckiej, służbę zakończył w Osipowiczach w randze podpułkownika. Dwukrotnie służył w Niemieckiej Republice Demokratycznej, był świadkiem […]

116. Wasiljewicz Ilja

Urodził się 6 sierpnia 1991 roku w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Wykształcenie podstawowe otrzymał w gimnazjum nr 4 w Baranowiczach. Dostał się na mińską politechnikę. Uczył się bardzo dobrze, był starostą grupy. Kronika represji O godzinie 1:15 w nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku został zatrzymany i aresztowany na 10 dni.  Dopiero po […]

117. Waźniak Siarhiej

Dziennikarz, społecznik i działacz polityczny. Członek zarządu Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Członek Prezydium Komitetu Centralnego Białoruskiej Partii Lewicowej “Sprawiedliwy Świat”. Urodzony 14 kwietnia 1962r. w Korostyszewie, w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Ukończył Swierdłowską Wyższą Szkołę Wojskowo-Polityczną im. Leonida Breżniewa (w 1984 r.). Oficer, komisarz polityczny sił zbrojnych, zawód cywliny- nauczyciel historii i nauk społecznych. W latach […]

118. Wieczer Aleś

Aleś Wieczer – białoruski uczony, dorastał w Mińsku, w rodzinie biologów. Przyjaźnił się z synami premiera Białorusi, Michaiła Czigira, za co przypłacił więzieniem. Kronika represji Trafił do więzienia w 1996 roku na podstawie sfabrykowanych zarzutów o kradzieży części zapasowych do samochodu. Faktycznie, śledczy zmienili status Alesia Wieczera ze świadka na oskarżonego po tym, jak nawet […]

119. Winogradau Paweł

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: […]

120. Zawadzki Dzmitrij

Urodził się 28 sierpnia 1972, zaginął bez wieści 7 lipca 2000 roku. Białoruski dziennikarz i operator telewizyjny. Studiował w Instytucie Kultury. Od 1989 roku pracował w białoruskiej telewizji. W latach 1994-1997 był osobistym kamerzystą prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, następnie do 1997 roku pracował w rosyjskiej stacji telewizyjnej ORT. Od października 1999 roku do maja 2000 […]

121. Zdwiżkow Aleksander

Białoruski dziennikarz. Urodzony w 1959 roku w NRD, w rodzinie wojskowej. W 1981 roku ukończył studia językoznawcze ze specjalizacją język hiszpański. Przed odbyciem służby wojskowej, uczył języka hiszpańskiego w liceum w Borysowie.. W latach 1985-88 służył w oddziałach przygranicznych. Od 1990 roku współpracował z wydawnictwami: „Sovetskaja Belarusija” i „Narodnaja gazeta”, był korespondentem gazety „Femida”. W latach 1995-2006 redaktor […]

122. Zubro Dzmitrij

Dzmitrij Zubro urodził się w Borysowie, w obwodzie mińskim. Na początku 2000 roku został działaczem młodzieżowego ruchu “Żubr”. Aktywnie zajmował się polityką od 17 roku życia. Ukończył borysowskie kolegium politechniczne o specjalności inżynier – mechanik samochodowy. Kronika represji W nocy na 28 grudnia 2005 roku 19-letni Zmicer Zubro wraz ze swoim przyjacielem 20-letnim Aleksandrem Kazakowem […]