Aleksander Czigir

Młodszy syn byłego premiera Białorusi Michaiła Czigira. Sprawa Aleksandra Czigira od samego początku była uważana za polityczną. Zdaniem ekspertów, celem było zaatakowanie Michaiła Czigira, który w 1996 roku z powodu tego, ze nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez Łukaszenkę zrezygnował ze stanowiska premiera. Spędził 8 miesięcy w areszcie.


Kronika represji  

Aleksander Czigir był trzykrotnie sądzony. Po raz pierwszy spędził za kratami 3 lata z siedmiu, które mu zasądzono. Był oskarżony o kradzież samochodów i sprzedaż ich części zapasowych. Władze wykorzystały fakt, że Czigir naprawdę bardzo lubił samochody, zna się na nich i sam zajmował się naprawą, pomagał w tym również przyjaciołom.

W 1999 roku, po uwolnieniu Aleksandra, została wszczęta nowa sprawa karna dotycząca starego oskarżenia, do tego dodano jeszcze oskarżenie z artykułu “nielegalna działalność gospodarcza”. 20 lutego 2001 roku przedstawiono mu zarzuty z artykułu 205 pkt.4 Kodeksu karnego RB “kradzież mienia, dokonane po raz kolejny przez grupę osób”.

Od lutego  2001 roku Aleksander Czigir był przetrzymywany w areszcie śledczym. W tym czasie władze kolonii nie zgodziły się na żadne jego widzenie z rodziną, a jego adwokat został brutalnie pobity przez nieznanych sprawców.

6 marca 2002 roku sąd skazał Aleksandra na 7 lat pozbawienia wolności. Razem z nim, na kary więzienia skazani zostali Dzmitrij Juskiewicz i Anton Jaszyn (sprawa była oparta na zeznaniach, które młodzi ludzie złożyli 19 lutego 2001 roku, podczas procesu zeznali oni, że wcześniejsze zeznania złożyli w rezultacie brutalnego traktowania i tortur).

Aleksander Czigir wyrok odbywał w kolonii w Iwaczewiczach. W grudniu 2002 roku przeniesiono go do Mińska, gdzie przedstawiono mu zarzut nielegalnej działalności gospodarczej.

16 maja 2003 roku w sądzie w Mińsku rozpoczął się drugi, w ciągu zaledwie 2 lat, proces syna byłego premiera. Zdaniem śledczych, na zamówienie Aleksandra 15 razy kradziono samochody zagranicznych marek, po czym dostarczano je jemu, by ten mógł sprzedawać części zapasowe. Nie znaleziono jednak żadnej osoby, która mogła uczestniczyć w tym procederze. W związku z tym, wyroku nie zmieniono.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Nikita Sasim
  • Andriej Sannikau
  • Aleksander Fieduta
  • Aleksander Zdwiżkow
  • Anatol Paulau