Sprawa Aleksandra Czigira. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksander Czigir

Młodszy syn byłego premiera Białorusi Michaiła Czigira. Sprawa Aleksandra Czigira od samego początku była uważana za polityczną. Zdaniem ekspertów, celem było zaatakowanie Michaiła Czigira, który w 1996 roku z powodu tego, ze nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez Łukaszenkę zrezygnował ze stanowiska premiera. Spędził 8 miesięcy w areszcie. Kronika represji   Aleksander Czigir był […]