1. Żamczużny Michaił

Michaił Żamczużny urodził się w 1955 roku w Witebsku. Pracował na Uniwersytecie Technologicznym w Witebsku. Docent, kandydat nauk, autor kilku monografii i opracowań. Jako pierwszy w kraju zarejestrował domowej roboty samochód na paliwo alternatywne. Na uniwersytecie prowadził laboratorium, w którym badano problem przemysłowego wytwarzania wodoru. Mówią o nim: utalentowany naukowiec, który nie interesuje się polityką. […]