Marfa (Maria) Rabkowa

Marfa (Maria)  Rabkowa – koordynatorka wolontariatu Wiasna, działaczka na rzecz praw człowieka. Marfa została zatrzymana wraz z mężem Vadimem Żaromskim wieczorem 17 września 2020 r. i przewieziona do GUBOPIKU (Główny Zarząd Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji). Przeszukano ich mieszkanie, skonfiskowano sprzęt, pieniądze i rzeczy osobiste, donosi spring96.org. Vadim Zharomsky został zwolniony tego samego dnia. Marfa Rabkowa została poinformowana, że ​​została zatrzymana w sprawie kryminalnej na podstawie części 3 art. 293 Kodeksu kryminalnego Republiki Białoruś (nauczanie lub inne przygotowanie osób do udziału w zamieszkach lub finansowanie takiej działalności).

Marfa (Maria) Rabkowa urodziła się w styczniu 1995 roku w Dobruszu, region Gomelski, Bialorus. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpiła na Uniwersytet Pedagogiczny w Mińsku. M. Tank. Jednak ze względu na aktywny udział w niepokojach studenckich w 2016 roku została wyrzucona z IV roku z powodów politycznych.

Marfa kontynuowała naukę na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (“Prawo międzynarodowe i europejske”), gdzie obecnie studiuje.

Równolegle ze studiami Marta przez kilka lat była wolontariuszką w Centrum Praw Człowieka “Wiasna”, a jesienią 2019 roku została członkiem Centrum Praw Człowieka “Wiasna” i koordynatorem Wolontariatu organizacji.

Przy jej aktywnym udziale zorganizowano dziesiątki obserwacji pokojowych zgromadzeń obywateli, monitorowano ponad 100 rozpraw sądowych w sprawach administracyjnych zatrzymanych uczestników pokojowych zgromadzeń, zorganizowano szkolenia dla nowych wolontariuszy.

W 2020 roku Marfa Rabkowa zrekrutowała i przeszkoliła krótkoterminowych obserwatorów do kampanii “Obrońcy praw człowieka za wolnymi wyborami”.

Od początku masowych represji w trakcie kampanii wyborczej aktywnie uczestniczy w organizowaniu pomocy represjonowanym aktywistom. Po tragicznych wydarzeniach z okresu powyborczego Marfa udzielała pomocy aresztowanym działaczom i ich rodzinom, a także uczestniczyła w dokumentowaniu zeznań ofiar tortur zatrzymanych demonstrantów.

Marfa Rabkova uznana przez społeczność obronców praw człowieka za więźnia politycznego

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые