Irina Chalip

Urodzona 12 listopada 1967 w Mińsku. Korespondent rosyjskiej “Nowej Gazety” na Białorusi. Pracowała jako zastępca redaktora naczelnego “BDG” i redaktor naczelny tygodnika “Imja”, który przestał istnieć. Wielokrotnie otrzymywała zawiadomienia z prokuratury o wszczętych postępowaniach karnych związanych z jej działalnością zawodową.

W kwietniu 1997 roku, wraz z ojcem, dramaturgiem i reżyserem filmów dokumentalnych Władimirem Chalipem, została dotkliwie pobita podczas wiecu ulicznego. Pod koniec 2009 roku otrzymała anonimowe pogróżki.

Laureatka nagrody im. Dmitrija Zawadskiego (2003), nagrody im. Henri Nanena (2005), nagrody „Bohater Europy” (2005), otrzymała również nagrodę “za odwagę w dziennikarstwie” (2009). Żona polityka Andrieja Sannikaua, który również został oskarżony za udział w zamieszkach publicznych. Wnuczka słynnego białoruskiego kompozytora Jurija Belzatskiego.


Kronika represji

19 grudnia 2010 roku, w dzień wyborów prezydenckich, została zatrzymana w drodze na Plac Niepodległości, i umieszczona w więzieniu KGB. Pod koniec grudnia 2010 roku została oskarżona na podstawie art. 293 kodeksu karnego (masowe zamieszki). Podczas pobytu Iriny w więzieniu władza próbowała zabrać z domu jej trzyletniego syna Danika Sanikaua.

29 stycznia 2011r. została wypuszczona z więzienia i objęta aresztem domowym. W lutym 2011 r. została ponownie aresztowana. W czasie pobytu w więzieniu otrzymała nagrodę dziennikarską “Złote Pióro Rosji”.

4 kwietnia 2011r. zmieniono oskarżenie na podstawie art. 342 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszających porządek publiczny).

16 maja 2011 sąd w Zawodskim skazał ją na 2 lata więzienia z dwuletnim okresem karencji. 19 lipca 2013 roku, wyrokiem sądu Regionu Partyzanckiego, oskarżenie wobec Chalip zostało wycofane.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Anatol Labiedźka
  • Michaś Paszkiewicz
  • Aleksiej Szydłowski
  • Andrej Hajdukou
  • Aleksander Szałajko