Aleksander Szałajko

Aleksander Szałajko urodził się 17 stycznia 1977 roku w Mińsku. Ukończył z wyróżnieniem szkołę średnią, a potem Stosunki Międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 2001 roku ukończył dodatkowo prawo na tej samej uczelni. Pracował w Państwowej Akademii Nauk jako specjalista centrum koordynacyjnego ds. współpracy z UNESCO.

Kronika represji 

21 lutego 2006 roku, prawie miesiąc do wyborów prezydenckich został aresztowany, a potem razem z Mikołą Astriejką, Enirą Bronicką i Cimafiejem Dranczukiem oskarżony o działalność z ramienia nielegalnej organizacji – niezarejestrowanego stowarzyszenia, które miało zajmować się monitoringiem wyborów,  “Partnerstwo”.

4 sierpnia 2006 roku Centralny sąd Mińska skazał Szałajkę na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na wolność wyszedł 21 sierpnia 2006 roku – na poczet odbywania kary wliczono Szałajce okres, który spędził w areszcie.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Artiom Gribkow
  • Tatiana Tyszkiewicz
  • Oleg Gniedczyk
  • Artur Finkiewicz
  • Siarhiej Waźniak