Siarhiej Waźniak

Dziennikarz, społecznik i działacz polityczny. Członek zarządu Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Członek Prezydium Komitetu Centralnego Białoruskiej Partii Lewicowej “Sprawiedliwy Świat”.

Urodzony 14 kwietnia 1962r. w Korostyszewie, w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Ukończył Swierdłowską Wyższą Szkołę Wojskowo-Polityczną im. Leonida Breżniewa (w 1984 r.). Oficer, komisarz polityczny sił zbrojnych, zawód cywliny- nauczyciel historii i nauk społecznych.

W latach 1980-1991 służył w Siłach Zbrojnych ZSRR w Uralskim Okręgu Wojskowym, Grupie Wojsk Radzieckich w Niemczech i Białoruskim Okręgu Wojskowym na następujących stanowiskach: zastępca dowódcy kompanii samochodowej ds. politycznych, sekretarz komitetu Komsomołu w dywizji rakietowej, pomocnik kierownika wydziału politycznego pułku pancernego ds. komsomolskich, starszy instruktor w dziale komsomolskim zarządu politycznego okręgu, starszy instruktor Młodej Ligii Komunistycznej departamentu Politycznego okręgu wojskowego. Służbę wojskową zakończył w stopniu majora.

Od 1992r. zajmuje się dziennikarstwem. Pracował jako korespondent, naczelny gazety wojskowej „Ku chwale ojczyzny” (1992-1993), kierownik obsługi prasowego Ruchu Ludowej Białorusi (1993), zastępca redaktora naczelnego gazety „My i Wremja” (1994-1995), redaktor naczelny gazety „Towariszcz” (od 1996).

Od 1982r. członek Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, od 1992 Partii Białoruskich Komunistów. Był pierwszym sekretarzem Centralnej Komisji Leninowskiej Młodej Ligii Komunistycznej Białorusi (1992-1997). Członek Centralnej Komisji Partii Białoruskich Komunistów (od 1993), która obecnie nazywa się  „Sprawiedliwy Świat”.

Gdy ogłoszono depolityzację armii zakończył służbę wojskową, by nie opuścić szeregów partii. Mimo że wciąż przebywał jeszcze na służbie wojskowej, Był jednym z 14 delegatów XXII Nadzwyczajnego Zjazdu Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży głosujących przeciwko likwidacji komsomołu (1991).  Założył i kierował komitetem organizacyjnym “dla odrodzenia leninowskiej Młodej Ligi Komunistycznej”, który w lutym 1992 r. w lesie w pobliżu Pińska zorganizował odbudowę kongresu białoruskiego komsomołu. Był wśród tych, którzy aktywnie byli zaangażowani w tworzenie Białoruskiej Partii Komunistycznej.

Kronika represji

W czasie wyborów prezydenckich w 2010 roku pracował w sztabie kandydata na prezydenta Uladzimira Niaklajeua. 20 grudnia został aresztowany w swoim mieszkaniu i osadzony w Areszcie Śledczym KGB. Pod koniec grudnia usłyszał zarzut organizacji lub udziału w działalności naruszającej porządek publiczny.

29 grudnia został zwolniony z aresztu. Otrzymał zakaz opuszczaniu kraju.

30 maja zarzut został zmieniony na podstawie pkt. 1. art. 342 (organizacja lub udział w działalności naruszającej porządek publiczny)

20 maja 2011r. zapadł wyrok pozbawienia wolności na 2 lata w zawieszeniu.

 

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Ihor Aliniewicz
  • Jana Poljakowa
  • Dzmitrij Daszkiewicz
  • Dzmitrij Drozd
  • Paweł Siewiaryniec