Sprawa masowych zamieszek 19 grudnia 2010 roku. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleh Fedarkiewicz

Urodził sie w 1961 roku. Ma wykształcenie średnie, jest budowlańcem. Pracował w jednym z przedsiębiorstw budowlanych w swoim rodzinnym mieście. W latach 90-tych był pewien czas członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego. Kronika represji Brał udział w akcjach protestu w Mińsku 19 grudnia 2010 roku. Został zatrzymany podczas brutalnej pacyfikacji pokojowej demonstracji i umieszczony w areszcie śledczym […]

2. Aleksander Arastowicz

Urodził się 9 grudnia 1952 roku w Słucku. W 1975 roku ukończył Białoruski Instytut Politechniczny. Zrobił doktorat w Czechosłowacji, obronił pracę i został docentem. 27 lat wykładał na rodzimym uniwersytecie, w katedrze mechaniki budowniczej. Został zmuszony do opuszczenia uczelni z powodu problemów ze zdrowiem. Obecnie pracuje w prywatnej firmie. W latach 1992-2005 był członkiem Białoruskiej […]

3. Aleksander Atroszczenko

Urodził się 22 marca 1981 roku w Mińsku. Studiował stosunki międzynarodowe na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Został jednak stamtąd relegowany z powodu swojej działalności politycznej. Obecnie studiuje prawo międzynarodowe na Europejskim Uniwersytecie Państwowym w Wilnie. W latach 2001-2006 był członkiem organizacji Zubr, brał udział w akcjach, kilkakrotnie za swoją działalność był zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji. W […]

4. Aleksander Fieduta

Urodził się 3 listopada 1964 roku w Grodnie. Białoruski komentator polityczny, analityk, publicysta i krytyk literacki. Ukończył studia na Wydziale Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały w Grodnie (1986). W latach 1986-1991 pracował jako nauczyciel języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej w szkole nr 20 w Grodnie. W 1991 roku zdecydował się pracować w komsomole, […]

5. Aleksander Klaskouski

Urodził się 26 września 1978 roku. Ukończył szkołę średnią nr 55 w Mińsku, rozpoczął studia na kierunku dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, potem uzyskał wyższe wykształcenie prawnicze. W 1999 roku po ukończeniu służby wojskowej, ożenił się z Natalią – dziewczyną, z którą poznał się dzięki swoim wyjazdom do babci w w Biełyniczy. Obecnie wychowują trójkę […]

6. Aleksander Kwiatkiewicz

Urodził się 4 lutego 1987 roku w rodzinie robotniczej. Od dzieciństwa pomagał mamie w pracy w gospodarstwie. Ukończył szkołę podstawową nr 168 w Mińsku, a potem szkołę zawodową i zdobył profesję “stolarza”. Pracował na produkcji – przygotowywał kompresory do samochodów. Interesował się techniką, grał w piłkę nożną. Kronika represji Na Plac w Mińsku 19 grudnia […]

7. Aleksander Mołczanau

Urodził się 22 czerwca 1988 roku w Borysowie, w tym mieście mieszkał przez całe swoje życie. Uczył się w szkole nr 22 w Borysowie. Był działaczem młodzieżowej organizacji “Zubr”. Jego działalność polityczna stała się powodem ciągłej uwagi milicji wobec niego. Oprócz tego, przez jego aktywność, ucierpieli i jego bliscy: jego mamie, Galinie Andriejewnie nie przedłużono umowy w […]

8. Aleś Kirkiewicz

Zastępca przewodniczącego “Młodego Frontu”, przewodniczący grodzieńskiej filii organizacji. Urodził się w 1989 roku w Grodnie, w rodzinie historyków. Jego dziadek, Aleksander był znanym w Grodnie krajoznawcą. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na wydziale historycznym uniwersytetu w Grodnie, na kierunku archeologia.  Samodzielnie podjął jednak decyzję, by odłożyć w czasie studia, za ważniejszą uważał wtedy działalność […]

9. Aleś Michalewicz

Urodził się 15 maja 1975 roku w Mińsku, w rodzinie naukowców. W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas studiów udzielał się w Stowarzyszeniu Białoruskich Studentów. Studiował również wWarszawie i Oxfordzie. Od 1997 roku zaangażowany w międzynarodową wymianę młodzieży.  Od 2000 roku pracował na wysokich stanowiskach w firmie turystycznej “Arcadia”. Zrezygnował z […]

10. Anatol Labiedźka

Urodził się 27 czerwca 1961 roku we wsi Tryles. W latach 1979–1980 pracował jako mechanizator kołchozu w rejonie stołpeckim. W 1980 roku podjął studia na Wydziale Historii i Języka Francuskiego Mińskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Ukończył je w roku 1985, po czym odbył dwuletnią obowiązkową służbę w Armii Radzieckiej. W latach 1987–1990 pełnił funkcję wicedyrektora szkoły […]

11. Anatol Paulau

Przewodniczący mińskiego oddziału organizacji Zjednoczona Partia Obywatelska (ZPO), członek rady politycznej i narodowego komitetu ZPO. Urodził się 18 czerwca 1949 roku w Wyborgu w obwodzie leningradzkim, w rodzinie wojskowego. Część dzieciństwa spędził na archipelagu Nowa Ziemia. W 1965 roku jego ojciec został zdemobilizowany ze względu na stan jego zdrowia i rodzina przeniosła się do Mińska. […]

12. Andrej Dzmitryjeu

Urodzony 12 maja 1981 roku w Mińsku. Uczył się na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym, na wydziale filozoficznym. W latach 2000-2001 służył w wojsku. Od 2001 roku Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

13. Andrej Paźniak

Urodzony 20 maja 1977r. w miejscowości Żodino w powiecie mińskim. Ukończył technikum zawodowe i przez 14 lat pracował jako elektromonter. Nie zajmował się polityką, nie należał do żadnej partii czy organizacji politycznej. Od młodzieńczych lat interesował się piłką nożną. Jego ojciec był znanym w kraju trenerem. Kronika represji Został zatrzymany 19 grudnia 2010roku na Placu […]

14. Andriej Pratasienia

Urodził się 12 grudnia 1981 roku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Wydziale Matematyki Stosowanej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako programista. Zajmował się działalnością dobroczynną – pomagał chorym z w zbiórce środków finansowych na operacje. Do listopada 2010 roku nie był członkiem żadnych ruchów, organizacji czy partii politycznych. Miesiąc przed wydarzeniami na placu Niepodległości […]

15. Andriej Sannikau

Andreij Sannikau to białoruski działacz polityczny i społeczny, koordynator kampanii społecznej “Europejska Białoruś” i inicjatywy “Karta’97”. Kandydat na urząd prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku. Urodził się 8 marca 1954 roku w Mińsku, w Białoruskiej SRR. Wnuk Kanstantina Sannikaua – białoruskiego reżysera, założyciela Narodowego Akademickiego Teatru im. Janki Kupały. Ukończył w 1977 roku Miński Państwowy […]

16. Artiom Breus

Obywatel Federacji Rosyjskiej. Urodził się 5 sierpnia 1983 roku w Mińsku. Dzieciństwo spędził w Estonii, ukończył gimnazjum w Tallinie i Talliński Uniwersytet Europejski o specjalności “projektant”. Do czasu aresztu mieszkał i pracował w Mińsku – w ojczyźnie swego ojca, znanego reżysera telewizyjnego. Nie zajmował się polityką. Kronika represji Został zatrzymany podczas akcji protestu na placu […]

17. Artiom Gribkow

Urodził się 6 stycznia 1989 roku we wsi Sawoszi w obwodzie grodzieńskim. Ukończył szkołę podstawową, uczył się dobrze, pisał humorystyczne wiersze i scenariusze na szkolne uroczystości. Potem uczył się w mińskim kolegium przemysłu lekkiego, ale zawsze ciągnęło go do przedstawień teatralnych, literatury, sztuki. Po powrocie do domu ukończył jeszcze szkołę budowlaną w Koreliczach. Ponieważ w […]

18. Dzmitrij Bandarenka

Dzmitrij Bandarenka – białoruski działacz społeczny i polityczny, obrońca praw człowieka, dziennikarz, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, koordynator kampanii obywatelskiej Europejska Białoruś. Urodził się 28 września 1963 roku w Mińsku. W 1984 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego. W latach 1995-1997 był dyrektorem jedynego niezależnego radia w kraju – radia  „101,2 FM”, które transmitowało programy w języku […]

19. Dzmitrij Bułanow

Urodził się w Mińsku, 25 sierpnia 1984 roku. Ukończył kolegium medyczne  № 2, 2 lata pracował jako pielęgniarz w szpitalu zakaźnym, zajmował się ciężko chorymi pacjentami, w tym i chorymi na AIDS. Interesował się muzyką, zebrał nawet kilkoro muzyków, by stworzyć własną grupę.  Studiował w Instytucie Wiedzy Współczesnej, na kierunku Sztuka. Nie zajmował się polityką, […]

20. Dzmitrij Doronin

Mieszkaniec Mińska. Urodził się 19 kwietnia 1982 roku. Ukończył szkołę zawodową, interesował się informatyką. Pracował jako ślusarz w Mińskim Zakładzie Samochodowym. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie, w której było ośmioro dzieci (połowa z nich w latach 2010-2011 była małoletnia). Ojciec Dzmitrija miał 1-szą grupę inwalidzką, w związku z czym Dzmitrij  był jednym z głównych żywicieli […]

21. Dzmitrij Drozd

Urodził się  26 marca 1973 roku we wsi Drozdy (w 1976 roku wieś ta weszła w skład Mińska). W 1992 roku ukończył mińskie technikum technologiczne o specjalności “fototechnika”, a w 2005 roku historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (specjalność – “muzealnictwo i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego”). Pracował jako fotograf, pasjonował się nauką, badał archiwa. W […]

22. Dzmitrij Miadzwiedz

Urodził się 16 stycznia 1960 w Mińsku. Ukończył studia na Narodowym Uniwersytecie Technicznym ze specjalizacją inżynier elektryk. Przez jakiś czas pracował w katedrze naukowej, następnie – w branży budowlanej. Z jego udziałem zbudowano wiele znanych obiektów w stolicy Białorusi, na przykład, był generalnym wykonawcą budowy parku rozrywki “Słoneczna Dolina”. Później prowadził swój biznes. Nie jest zaangażowany […]

23. Dzmitrij Nowik

Urodził się 16 września 1981 roku w Baranowiczach. Ukończył szkołę nr 13, potem studiował na AWF-ie w Mińsku. Pracował jako pracownik ochrony w restauracji, potem zaś w służbie bezpieczeństwa w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów na Białorusi. Całe życie uprawiał sporty, polityką natomiast  nigdy się nie interesował.

24. Dzmitrij Us

Dzmitrij Us – białoruski polityk, prawnik, przedsiębiorca, kandydat na prezydenta Republiki Białorusi w wyborach prezydenckich 2010 roku. Urodził się 10 czerwca 1971 roku w Mińsku. Studiował zaocznie na Uniwersytecie Grodzieńskim na kierunku prawa. Pracował w fabryce “Intehrał” jako budowniczy. W 1992 roku został dyrektorem wydawnictwa “Trywium”.  W latach 1999–2003 był radnym mińskiej Miejskiej Rady. Również w 2003 […]

25. Fiodar Mirzajanau

Urodził się 9 grudnia 1990 roku w Baranowiczach, w obwodzie brzeskim. Ukończył gimnazjum, podczas nauki był aktywnym uczestnikiem ruchu olimpijskiego w mieście, obwodzie i kraju: brał udział w olimpiadach z historii, informatyki i geografii. W 2008 roku rozpoczął studia na kierunku “Zarządzanie” Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności “ekonomiczna cybernetyka”. Gdy był jeszcze studentem, narodziła […]

26. Ilja Wasiljewicz

Urodził się 6 sierpnia 1991 roku w Baranowiczach w obwodzie brzeskim. Wykształcenie podstawowe otrzymał w gimnazjum nr 4 w Baranowiczach. Dostał się na mińską politechnikę. Uczył się bardzo dobrze, był starostą grupy. Kronika represji O godzinie 1:15 w nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku został zatrzymany i aresztowany na 10 dni.  Dopiero po […]

27. Irina Chalip

Urodzona 12 listopada 1967 w Mińsku. Korespondent rosyjskiej “Nowej Gazety” na Białorusi. Pracowała jako zastępca redaktora naczelnego “BDG” i redaktor naczelny tygodnika “Imja”, który przestał istnieć. Wielokrotnie otrzymywała zawiadomienia z prokuratury o wszczętych postępowaniach karnych związanych z jej działalnością zawodową. W kwietniu 1997 roku, wraz z ojcem, dramaturgiem i reżyserem filmów dokumentalnych Władimirem Chalipem, została […]

28. Iwan Gaponow

Urodził się 27 kwietnia 1988 roku w Soczi. Obywatel Rosji, miał pozwolenie na pobyt na Białorusi, mieszkał tam od 1995 roku. Ukończył szkołę na Białorusi, dobrze zna język białoruski. Mama Gaponowa, Sabira Atakiszijewa, pochodzi z Kirgistanu, ojciec jest Rosjaninem. Gaponow studiował na uniwersytecie w Odessie. Pasjonuje się literaturą, próbował swoich sił w tworzeniu własnych utworów […]

29. Jewgienij Sekriet

Urodził się 3 października 1966 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły nr 110 służył w wojsku. Ukończył leśnictwo w instytucie technologicznym imienia Kirowa w Mińsku (obecnie Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny). Pasjonuje się projektowanie krajobrazu, którym zajmuje się zawodowo (ukończył w tym kierunku odpowiednie kursy). Kolejną jego pasją jest literatura. Siekriet jest autorem wierszy i prozy, jego utwory […]

30. Mykoła Statkiewicz

Urodził się 12 sierpnia 1956 we wsi Ladno w rejonie słuckim, w obwodzie mińskim na Białorusi. Tam ukończył szkołę średnią. W 1978 ukończył studia na Wyższej Inżynieryjnej Uczelni Przeciwlotniczo – Rakietowej w Mińsku (WIUPR), otrzymując tytuł inżyniera radioelektroniki. W latach 1978–1982 służył w Armii Czerwonej w obwodzie murmańskim na północy ZSRR. Tam też został członkiem KPZR, którą opuścił […]

31. Nasta Daszkiewicz

Nasta Daszkiewicz (Pałażanka) Wiceprzewodnicząca „Młodego Frontu”, charyzmatyczna liderka narodowo zorientowanej młodzieży demokratycznej. Urodzona 2 sierpnia 1990 roku w Mińsku. W latach 1997-2008 uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Mińsku (z rozszerzonym językiem niemieckim). Od 2008 roku studiuje na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na wydziale filozofii i polityki. W wieku 14 lat wstąpiła do „Młodego Frontu”. […]

32. Natalia Radzina

Dziennikarka i redaktor opozycyjnego portalu charter97.org. Urodziła się 3 maja 1979 roku w Korbinie (obwód brzeski) w rodzinie wojskowego. Dziennikarstwem zajmuje się od 1997 roku. Ukończyła dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, równocześnie pracowała w niezależnych mediach. Pracowała w gazecie “Imia”, “Narodnaya Wolia”, “Nowosti”, “Nasza swaboda”. Wielokrotnie otrzymywała kary aresztów, była bita podczas komentowania akcji protestu […]

33. Nikita Lichawid

Działacz ruchu “Za wolność”. Urodził się 27 maja 1990 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej  nr 177  rozpoczął studia prawnicze w Mińskim Instytucie Zarządzania. Po wydarzeniach z 19 grudnia został relegowany z uczelni.

34. Oleg Gniedczyk

Urodził się 22 listopada 1986 roku. Był działaczem “Młodego Frontu”. W latach 2003-2005 za aktywną działalność w tej organizacji był kilkakrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy milicji i skazywany na areszty administracyjne. Podczas wyborów prezydenckich 2010 roku pracował w sztabie kandydata na prezydenta Białorusi, Uladzimira Niaklajeua. Kronika represji W lipcu 2003 roku, gdy Oleg Gniedczyk był jeszcze […]

35. Oleg Korban

Urodził się 4 lutego 1985 roku. Członek Narodowego komitetu Zjednoczonej Partii Obywatelskiej, zastępca przewodniczącego mińskiej filii organizacji. Przewodniczący Mińskiego oddziału “Młodych demokratów” – młodzieżowego skrzydła Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 roku, był przewodniczącym mińskiego sztabu Jarosława Romańczuka. Kronika represji W 2007 roku, będąc członkiem “Młodego Frontu”, był podejrzany o przestępstwo z artykułu […]

36. Paweł Siewiaryniec

Działacz społeczny, członek Rady “Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy”. Urodził się 30 grudnia 1976 roku w Orszy. Ukończył z wyróżnieniem szkołę plastyczną nr 25. Zainteresował się polityką, kiedy w 10. klasie został wybrany do Dziecięcego parlamentu republikańskiego. Interesował się  geografią i geologią. Ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W latach 1994-1999 pracował jako dziennikarz w kilku komercyjnych […]

37. Paweł Winogradau

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: […]

38. Siarhiej Kazakau

Działacz kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. Urodził się 12 lutego 1992 roku w Leninogorskie w Rosji. Po rozwodzie rodziców mieszkał w Mińsku, w ojczyźnie mamy. Ukończył szkołę średnią nr 85 w Mińsku. Jeszcze w młodszych klasach starał się napisać książkę. Pasjonował się muzyką, brał udział w konkursach muzycznych. Samodzielnie nauczył się grać na gitarze zwykłej i […]

39. Siarhiej Marcalieu

Urodzony 29 kwietnia 1977r. w Mińsku w rodzinie naukowców. Wnuk Stanisława Marcalieu, dyrektora Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Akademii Nauk. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, został wyrzucony za działalność polityczną u boku rektora Aleksandra Kazulina. W połowie lat 90-tych został wybrany na przewodniczącego „Młodej Hramady” (młodzieżowa organizacja partii Socjaldemokratycznej […]

40. Siarhiej Waźniak

Dziennikarz, społecznik i działacz polityczny. Członek zarządu Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Członek Prezydium Komitetu Centralnego Białoruskiej Partii Lewicowej “Sprawiedliwy Świat”. Urodzony 14 kwietnia 1962r. w Korostyszewie, w obwodzie Żytomierskim na Ukrainie. Ukończył Swierdłowską Wyższą Szkołę Wojskowo-Polityczną im. Leonida Breżniewa (w 1984 r.). Oficer, komisarz polityczny sił zbrojnych, zawód cywliny- nauczyciel historii i nauk społecznych. W latach […]

41. Swiataslau Baranowicz

Urodzony 18 kwietnia 1986 r. w guberni Wilejskiej powiatu mińskiego. Do czasu aresztowania mieszkał w Mińsku, pracował jako budowlaniec. Kronika represji Uczestnik akcji protestacyjnych przeciw sfałszowanym wyborom 19 grudnia 2010 r. w Mińsku. Został aresztowany i oskarżony o „udział w masowych zamieszkach”, co jednak nie nastąpiło w pierwszych dniach bądź tygodniach od zdarzenia, a dopiero […]

42. Uladzimir Chomiczenko

Urodził się w 1986 roku. Wychowywał się w domu dziecka w Starych Dorogach i w szkole-internacie w Rudeńsku. Kiedy miał 4 lata, jego rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W 2004 roku ukończył liceum rolnicze w Słucku. Miał problemy z nauką. Nie miał żadnego związku z polityką. Mieszkał w Mińsku i w obwodzie witebskim, ponad 15 […]

43. Uladzimir Jaromienak

Urodził się w mieście Miory, 4 września 1990 roku. Po ukończeniu szkoły średniej podjął studia na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale informatyki i radioelektroniki. Kiedy go aresztowano, był studentem 2-go roku. Członek “Młodego Frontu” i działacz Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji (BChD). Kronika represji Uczestnik Płoszczy-2010. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy służb specjalnych naprzeciwko budynku Rządu. Został skazany […]

44. Uladzimir Loban

Urodził się 16 stycznia 1978 roku w Chojnikach, w obwodzie Homelskim. Po katastrofie w Czrnobylu, jego rodzina przeprowadziła się do obwodu Witebskiego, do Wierchniedwińska. Tam też Loban ukończył szkołę i tu też wrócił i rozpoczął pracę po ukończeniu w Mińsku Białoruskiego Technologicznego Uniwersyetu Państwowego. Od kwietnia 2010 roku mieszkał i pracował w stolicy. Nie zajmował […]

45. Uladzimir Niaklajeu

Poeta, kompozytor, pisarz, eseista. Urodził się 9 lipca 1946r. w miejscowości Smargoń. Swoje dzieciństwo spędził w Krewie. W Mińsku uczęszczał do technikum elektronicznego (1962-1966), studiował poezję w Instytucie Literackim (1971, Moskwa), ukończył studia na Wydziale Filologicznym Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Mińsku (1973 rok). Pracował jako korespondent na północy Syberii i na Dalekim Wschodzie, jako technik radiowy w […]

46. Wasyl Parfiankou

Urodził się 30 sierpnia 1983 roku w Mińsku, ukończył 9 klas mińskiej szkoły nr 163, pracował jako ślusarz w mińskim warsztacie nr 7. Był działaczem niezarejestrowanej Partii Wolności. Aktywnie brał udział w obronie Kuropat w 2002 roku, gdy władze Mińska planowały zburzenie krzyży – pomników ofiar stalinizmu, w ramach rozbudowy obwodnicy. Brał udział w akcjach […]

47. Wital Macukiewicz

Urodził się 2 maja 1987 roku. Ukończył szkołę nr 138 w Mińsku. Studiował w ekonomię i prawo w Białoruskim Instytucie Prawoznawstwa, który powinien był ukończyć w 2010 roku. Nie relegowano go, jednak nie zdążył obronić dyplomu. Kierownictwo instytutu pozwoliło Witalowi zrobić to później. Nie brał udziału w żadnych ruchach politycznych.

48. Wital Rymaszeuski

Współprzewodniczący partii „Białoruska Chrześcijańska Demokracja”. Urodzony 3 marca 1975 roku w Mińsku. Ukończył Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Pracował w budownictwie na Białorusi, stopniowo awansując od szeregowego pracownika do kierownika działu technicznego. Następnie zajął się prywatnym biznesem. Profesjonalnie zajmuje się polityką od 1996 oku. Od 1996 roku członek „Rady Koordynacyjnej Białoruskiego Zjednoczenia […]

49. Wład Kobec

Urodzony w 1971 roku. W 1989 roku ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował m.in. w Ministerstwie Ochrony Środowiska. W 2000 r. z wyróżnieniem skończył Akademię zarządzania przy Prezydencie Republiki Białoruś za specjalnością „ekonomista”. W 2000 r. porzucił pracę urzędową i został jednym z koordynatorów i inicjatorów ruchu „Zubr”. Uczestnik pierwszego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa […]