Lista więźniów politycznych2002 roku

1. Czigir Aleksander

Młodszy syn byłego premiera Białorusi Michaiła Czigira. Sprawa Aleksandra Czigira od samego początku była uważana za polityczną. Zdaniem ekspertów, celem było zaatakowanie Michaiła Czigira, który w 1996 roku z powodu tego, ze nie zgadzał się z polityką prowadzoną przez Łukaszenkę zrezygnował ze stanowiska premiera. Spędził 8 miesięcy w areszcie. Kronika represji   Aleksander Czigir był […]

2. Czigir Michaił

Drugi premier niepodległej Białorusi i pierwszy szef rządu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Urodzony 24 maja 1948 roku w miejscowości Usowo (rejon Kopylskij, obwód Miński). Ukończył Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Narodowej (1970). Od 1970-1971 roku pracował jako ekonomista w soligorskim oddziale Narodowego Banku ZSRR, w latach 1971-71 był dyrektorem oddziału do spraw kredytów. Następnie służył w wojsku. w 1983 roku wraz […]

3. Iwaszkiewicz Wiktar

Wiktar Iwaszkiewicz – znany białoruski polityk, działacz związkowy, dziennikarz, członek Białoruskiego Frontu Ludowego i Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. 21 września 1959 – 03 października 2013 – urodził się i zmarł w Mińsku.

4. Markiewicz Mikoła

Mikoła Markiewicz – dziennikarz z Grodna, członek Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Urodził się 29 czerwca 1962 roku we wsi Czerniczi, w obwodzie Homelskim. Ukończył filologię na Uniwersytecie Kaliningradzkim. Pracował w grodzieńskich gazetach “Wysota” i “Grodzieńska prawda”. Był deputowanym Rady Najwyższej. W 1991 roku stworzył fundację kulturalno-oświatową “Batkiwszczyna”, w kolejnym roku zarejestrował gazetę fundacji “Pogoń” i został jej […]

5. Mażejka Paweł

Paweł Mażejka urodził się 25 maja 1978 roku w Grodnie. Ukończył historię i kulturoznastwo na Grodzieńskim Uniwersytecie imienia Janki Kupały. Jeszce podczas studiów zaczął publikować w gazecie “Pagoń”. Kierował sztabem wyborczym Aleksandra Milinkiewicza podczas wyborów prezydenckich 2006 roku. Jest działaczem ruchu “Za wolność”, “Uratujmy Grodno od zniszczenia”, jeden z organizatorów kampanii “Rok państwowości białoruskiej – […]