Lista więźniów politycznych1997 roku

1. Bondariew Aleś

Aleś Bondariew–  mieszkaniec Mińska, z wykształcenia fizyk, jeden z pierwszych więźniów politycznych w najnowszej historii Białorusi. Został skazany za udział w Dniu Woli 23 marca 1997 roku. Podczas akcji Dnia Woli doszło do strać demonstrantów z milicją. Kronika represji 1 kwietnia 1997 roku Aleś Bondariew został zatrzymany i oskarżony o chuligaństwo. W sprawie “Dnia Woli […]

2. Kabanczuk Wadim

Urodził się w Bobrujsku. W latach 90-tych był działaczem “Młodego Frontu”. Ukończył Białoruską akademię politechniczną. 27 marca 1998 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Kronika represji Kabanczuk został zatrzymany w październiku 1997 roku i umieszczony w areszcie śledczym na Wołodarce, gdzie spędził 6 miesięcy. Poprzez stosowanie tortur starano […]

3. Kijko Ryhor

Ryhor Kijko – artysta, malarz, weteran Białoruskiego Frontu Ludowego, jeden z inicjatorów stworzenia pomnika w Kuropatach. Urodził się 27 czerwca 1951 roku we wsi Celujkowo, w obwodzie Ługańskim na Ukrainie, w rodzinie nauczycieli. Jego rodzina z czasem przeprowadziła się na Białoruś, do Bobrujska, skąd pochodziła jego mama. W 1980 roku Ryhor Kijko ukończył Białoruski Instytut […]

4. Kowal Aleś

Aleś Kowal  – w latach 90-tych był pracownikiem mińskiego metra, był jedną z pierwszych osób skazanych z powodów politycznych na Białorusi. Kronika represji Został zatrzymany po Dniu Woli w 1997 roku w Mińsku. Marsz z okazji Dnia Woli w tym roku zakończył się starciami demonstrantów z milicją. Funkcjonariusze starali się nie przepuścić kolumny do centrum […]

5. Kudzinau Uladzimir

Deputowany Rady Najwyższej 13 kadencji, biznesmen. W parlamencie współpracował z organizacją społeczną “Działanie obywatelskie”, był jednym z inicjatorów impeachmentu Łukaszenki w listopadzie 1996 roku. Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Podczas referendum 1996 roku sporządził protokoły dotyczące wielu naruszeń, jakie miały miejsce w jego okręgu wyborczym, materiały te wysłał do Prokuratury Generalnej RB oraz Prokuratury Obwodu Brzeskiego. Urodził […]

6. Liawonau Wasyl

Wasyl Liawonau – były minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Przed objęciem stanowiska ministra, był przedstawicielem handlowym Białorusi w Niemczech, kierował komitetem obwodu mohylewskiego partii. Od tego czasu Wasyl Liawonau zna się z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenką, który w tym czasie kierował sowchozem «Gorodiec». W czasie wyborów na pierwszego prezydenta Białorusi, Wasyl Liawonau otwarcie wspierał Kebicza, […]

7. Łabkowicz Wadim

Wadim Łabkowicz urodził się w 1981 roku w Mińsku. Od 1996 roku brał udział w akcjach “Młodego Frontu”, potem opuścił tę organizacje z powodu różnic zdań z ówczesnym kierownictwem. Współpracował z biurem prasowym Partii Białoruski Front Ludowy. Obecnie wybiórczo bierze udział w akcjach opozycji. Pracuje w firmie meblowej, zaocznie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym. Był pierwszym niepełnoletnim […]

8. Łysko Uladzimir

Uladzimir Łysko urodził się 20 lipca 1957 roku w Borysowie. Po ukończeniu szkoły rozpoczął naukę w technikum politechnicznym o specjalności “inżynier geodeta”. w 1975 roku został powołany do wojska, 3 lata służył we flocie bałtyckiej. Po zakończeniu służby w wojsku i ukończeniu technikum, przeniósł się do Mińska, gdzie rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie geodezyjnym przy Radzie […]

9. Podhol Uladzimir

Uladzimir Podhol — politolog, dziennikarz. Urodzony 22 grudnia 1952 roku w Witebsku. Skończył Kolegium Wychowania Fizycznego oraz fakultet filozofii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Docent, absolwent wydziału filozofii. Członek partii BNF. W roku 1990 w Witebsku, stworzył (wraz z Borysem Chamajdą, Uladzimirem Płeszczenką i Siarhiejem Naumyczkiem) klub „Za demokratyczne wybory” oraz gazetę „Wybór”.

10. Sorokin Anatol

Anatol Sorokin – to jeden z aktywistów skazanych za udział w Dniu Woli w Mińsku w 1997 roku. Właśnie w tym roku Dzień Woli świętowano 23 marca, akcje zostały brutalnie spacyfikowane przez funkcjonariuszy milicji i specnazu. Funkcjonariusze struktur siłowych kilkakrotnie zatrzymywali marsz, który podążał w stronę placu Jakuba Kolasy. Miński geolog Anatol Sorokin, znalazł się […]

11. Starowojtow Wasilij

Wasilij Starowojtow urodził się 13 czerwca 1924 roku we wsi Borok, w rejonie Bieliniczeskim. Jeszce przed wybuchem II wojny światowej ukończył  szkołę dla położników. Nie zdążył jednak podjąć pracy – zaczęła się wojna. Po wyzwoleniu Białorusi pozostał na mohylewszczyźnie, działał w partii. Pracował na stanowiskach kierowniczych w  Komunistycznym Związku Młodzieży Republiki Białorusi Lenina oraz w Komunistycznej Partii […]

12. Szeremet Paweł

Znany białoruski i rosyjski dziennikarz. Urodził się 28 listopada 1971 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym na wydziale historii. Po otrzymaniu tytułu licencjata kontynuował naukę na wydziale międzynarodowych stosunków gospodarczych (temat pracy magisterskiej: „Offshore business”). Do roku 1992 pracował w banku, był konsultantem do spraw programów gospodarczych. W telewizji BDG prowadził program publicystyczny „Prospekt”. […]

13. Szydłowski Aleksiej

Młodzieżowy działacz demokratyczny. Urodził się 27 grudnia 1978 roku w mieście Stołbcy w obwodzie mińskim. Był członkiem “Młodego Frontu” i jednym z założycieli młodzieżowego ruchu “Żubr”. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, jednak z powodu aresztowania nie ukończył ich. Kronika represji Szydłowski został zatrzymany 25 sierpnia 1997 roku w Stołbcach. […]

14. Zawadzki Dzmitrij

Urodził się 28 sierpnia 1972, zaginął bez wieści 7 lipca 2000 roku. Białoruski dziennikarz i operator telewizyjny. Studiował w Instytucie Kultury. Od 1989 roku pracował w białoruskiej telewizji. W latach 1994-1997 był osobistym kamerzystą prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, następnie do 1997 roku pracował w rosyjskiej stacji telewizyjnej ORT. Od października 1999 roku do maja 2000 […]