Lista więźniów politycznych1996 roku

1. Adamowicz Sławamir

Sławamir Adamowicz – legendarny białoruski poeta i działacz społeczny, autor kilku tomików wierszy. W połowie lat 90. był liderem organizacji „Prawe przymierze”, które zrzeszało głównie twórców kultury, sympatyków białoruskiej historii i współczesnej białoruskiej sztuki nowoczesnej. Organizacja ta, nie stała się jednak realną siłą polityczną i została rozwiązana.

2. Burłaka Andriej

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego Szlaku” w 1996 roku.  Oskarżony w sprawie  “UNA-UNSO” (ukr. Українська Національна Асамблея – Українська Національна Самооборона, УНА-УНСО, pol. Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa). Urodził się w 1985 roku. Na Ukrainie próbował wstąpić do seminarium duchownego, gdyż chciał zostać księdzem. Kiedy został aresztowany, był studentem 4-go roku Ukraińskiego Uniwersytetu Państwowego imienia Tarasa […]

3. Chadyka Jurij

Znany polityk i uczony. Jeden z pierwszych więźniów politycznych niepodległej Białorusi. Urodził się 23 czerwca 1938r. w Mińsku. Z wyróżnieniem ukończył szkołę średnią nr 4 w Mińsku. W 1960r. ukończył naukę na Wydziale Fizyki na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Pracował w Instytucie Fizyki na Akademii Nauk Białorusi. Zajmował się zagadnieniami obliczeń trajektorii pocisków. W 1975 roku stanął na czele sekcji […]

4. Dryhajla Andrej

Obywatel Ukrainy. Uczył się w technikum handlowym. 26 kwietnia 1996 roku brał udział w “Czarnobylskim Szlaku” w Mińsku. Kronika represji Andrej Dryhajla został aresztowany podczas pacyfikacji przez białoruskie władze “Czarnobylskiego Szlaku-96”. Podczas akcji wielokrotnie dochodziło do starć między uczestnikami demonstracji a funkcjonariuszami milicji. Do rozprawy był przetrzymywany w areszcie na Wołodarce. Pod koniec sierpnia 1996 roku […]

5. Gocz Wiaczesław

Obywatel Ukrainy, oskarżony w sprawie UNA-UNSO (Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe-Ukraińska Samoobrona Narodowa). Kronika represji Został aresztowany podczas pacyfikacji akcji “Czarnobylski szlak” 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku. Przetrzymywano go w areszcie na Wołodarce. Został skazany pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Wyrok wydał sędzia Grigorij Kozorickij, prokuratorem był Siergiej Teleżewicz. Mimo wszystko, ani […]

6. Mironiuk Andriej

Obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Urodził się w 1975 roku. Pochodzi z Tamania. Kronika represji  Został zatrzymany 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku podczas pacyfikacji akcji, był przetrzymywany w mińskim areszcie na Wołodarce. Skazano go pod koniec sierpnia 1996 roku na rok kolonii karnej. Sędzią był Grigorij Kozyrickij, prokuratorem – Siergiej Teleżewicz. Został uwolniony […]

7. Potapow Siergiej

Obywatel Ukrainy, który wraz ze swoimi rodakami przyjechał na Białoruś razem ze swoimi rodakami, by wziąć udział w akcji opozycji “Czarnobylski szlak”. Mieszka w Charkowie.

8. Romaszewski Andriej

Andriej Romaszewski urodził się 18 lipca 1970 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły studiował chemię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W 1993 roku utworzył “Partię miłośników piwa” –  która zrzeszała twórców z Mińska, poetów, muzyków (istniała do 1997 roku, została zlikwidowana przez władze).  Jeszcze za czasów ZSRR brał udział w wielu politycznych akcjach opozycji, nie tylko na […]

9. Siwczyk Wiaczesław

Wiaczesław Siwczyk razem z z Jurijem Chadyką był pierwszym więźniem politycznym czasów poradzieckich. Urodził się 18 grudnia 1962 roku w rodzinie naukowców w Mińsku. W dzieciństwie, 10 lat spędził z rodzicami w Abchazji, potem rodzina wróciła na Białoruś. W 1984 roku Siwczyk ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, pewien czas pracował w Abchazji. W 1988 […]

10. Sołowiej Władimir

Władimir Gieorgijewicz Sołowiej – obywatel Ukrainy, uczestnik “Czarnobylskiego szlaku – 96”. Urodził się w 1943 roku w miasteczku pod Saratowem w Rosji. Profesjonalny wojskowy, uczestnik wojny w Afganistanie i Gruzji, likwidator katastrofy w czarnobylskiej elektrowni. Od 1991 roku był jednym z przewodniczących kijowskiej organizacji UNA-UNSO.

11. Szeptycki Andrej

Uczestnik “Czarnobylskiego szlaku” 1996 roku. Potomek znanego szlacheckiego polsko-ukraińskiego rodu Szeptyckich, dalszy krewny i imiennik słynnego ukraińskiego metropolity unickiego. (Co ciekawe, z tego powodu w więzieniu nie tylko więźniowie ale i administracja nazywała go “Hrabią”). Urodził się 8 sierpnia 1967 roku w mieście Podwołoczyska (obwód Tarnopolski na Ukrainie). Ukończył akademię wojskową. Służył w różnych miejscach poza […]

12. Wiaczorka Wincuk

Znany białoruski działacz społeczny i polityczny, wykładowca, naukowiec i filolog. Jeden z założycieli Białoruskiego Frontu Narodowego „Odrodzenie” (BNF) w 1988, od 1999 do 2007 przewodniczący tej partii. Urodził się 7 lipca 1961 r w Brześciu. W roku 1983 ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, w 1986 roku — ukończył studia podyplomowe na wydziale językoznawstwa Akademii […]

13. Wieczer Aleś

Aleś Wieczer – białoruski uczony, dorastał w Mińsku, w rodzinie biologów. Przyjaźnił się z synami premiera Białorusi, Michaiła Czigira, za co przypłacił więzieniem. Kronika represji Trafił do więzienia w 1996 roku na podstawie sfabrykowanych zarzutów o kradzieży części zapasowych do samochodu. Faktycznie, śledczy zmienili status Alesia Wieczera ze świadka na oskarżonego po tym, jak nawet […]