Siergiej Potapow

Obywatel Ukrainy, który wraz ze swoimi rodakami przyjechał na Białoruś razem ze swoimi rodakami, by wziąć udział w akcji opozycji “Czarnobylski szlak”. Mieszka w Charkowie.

Kronika represji

Został zatrzymany przez funkcjonariuszy milicji podczas pacyfikacji wielotysięcznej akcji “Czarnobylski szlak” 26 kwietnia 1996 roku w Mińsku. Umieszczono go w areszcie śledczym na Wołodarce, oskarżono go o “organizację i udział w akcjach, w poważny sposób naruszających porządek publiczny”. W sierpniu 1996 roku w mińskim w sądzie w Mińsku rozpoczął się proces, podczas którego Siergiej Potapow nie ukrywał, że jest ukraińskim nacjonalistą i zwolennikiem UNA-UNSO (Ukraińskie Zgromadzenie Narodowe – Ukraińska Samoobrona Narodowa). Oświadczył, że przyjechał do Mińska, żeby wziąć udział w “Czarnobylskim szlaku” i wesprzeć walkę białoruskiej opozycji o demokrację w kraju.  Inni podsądni mówili, że widzieli podczas marszu ukraińskie flagi i po prostu podeszli do Ukraińców.  Jednak na pytanie, czy jest on członkiem UNSA, Potapow odpowiedział żartem: “Ostatnią partią, której byłem członkiem było KPZR” (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego)

Pod koniec sierpnia 1996 roku Potapow został skazany na 2 lata i 3 miesiące kolonii karnej. Wyrok odbywał w kolonii w Mohylewie. Zwolniono go warunkowo jesienią  1997 roku.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Alieksiej Bondar
  • Siarhiej Waźniak
  • Iwan Kruk
  • Wadim Kabanczuk
  • Zmicer Palenka