Alieksiej Bondar

Alieksiej Bondar – jeden ze skazanych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Urodził się 14 maja 1981 roku w rodzinie wojskowego w mieście Popczeł w obwodzie briańskim w Rosji, skąd pochodziła jego matka.  Po roku, rodzina przeprowadziła się na Białoruś, do ojczyzny jego taty. W 2003 roku ukończył Białoruski Instytut Prawa, otrzymał dyplom prawnika ze specjalizacją “Prawo podatkowe i bankowe”. Pracował w różnych firmach prywatnych, był prawnikiem i dyrektorem handlowym. Od 1996 roku był aktywnym członkiem ulicznych akcji opozycji, w 1999 roku był członkiem Zrzeszenia białoruskich studentów. Od wiosny 2006 roku był działaczem młodzieżowej organizacji “Inicjatywa” która powstała na fali akcji młodzieżowych, fleshmobów po protestach na placu Kalinowskiego i masowych aresztowaniach.

Kronika represji

W 2008 roku Alieksiej Bondar został aresztowany na 5 dni za udział w akcji przedsiębiorców 21 stycznia. Po odbyciu aresztu, Bondarowi przedstawiono zarzuty z art. 342, pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi – “Organizacja lub aktywny udział w akcjach grupowych, poważnie naruszających porządek publiczny”. 22 kwietnia sędzia sądu w Mińsku, Jeliena Iljina, uznała Bondara za winnego zarzucanego mu czynu i skazała go na ograniczenie wolności na 2 lata.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Denis Denisow
  • Wład Kobec
  • Paweł Krasouski
  • Siarhiej Baszarymau
  • Aleksander Klaskouski