Paweł Krasouski

Paweł Krasouski urodził się w 1983 roku. Mieszka w mieście Żodino w obwodzie mińskim.

Kronika represji

Na początku 2006 roku w Żodinie wszczęto wobec Pawła Krasouskiego, działacza młodzieżowego ruchu demokratycznego, sprawę karną z artykułu 369 KK (“publiczne znieważenie urzędników”).  Przyczyną prześladowania stał się fakt, że w biuletynie “Nabljudatel” opublikowano satyryczne karykatury przedstawicieli władz miasta. Karykatury zostały odnalezione podczas rewizji w mieszkaniu Krasouskiego w grudniu 2005 roku.

Ta sprawa została wycofana, jednak w dalszym ciągu prześladowano młodego działacza, przeciwko niemu wszczęto kolejne sprawy, przedstawiono mu kolejne zarzuty.

4 października 2006 roku w mieszkaniu Pawła Krasouskiego znowu odbyła się rewizja, podczas której zarekwirowano komputer, płyty CD, materiały, które drukował. Krasouskiego przewieziono na posterunek milicji do Witebska, gdzie przesłuchiwano go w związku ze sprawą dotyczącą wybuchów w Witebsku, do których doszło 14 i 22 września 2005 roku.

Śledczy oświadczyli, że aktywista młodzieżowy jest podobny do przestępcy, który widoczny był na zdjęciach. Otrzymał status podejrzanego – oskarżono go o przygotowanie przestępstwa, próby zabójstwa (art.139, pkt.2 kk).

Krasouskiego przeniesiono do aresztu tymczasowego w Witebsku. Podczas wybuchów Pawła w ogóle nie było na Białorusi.

11 października, główny śledczy prokuratury do spraw specjalnych, Aleksander Rassolko, przedstawił mu kolejne zarzuty. Krasouskiego oskarżono o dokonanie szeregu gwałtów i zabójstw niepełnoletnich dziewczyn w różnych miastach Białorusi w 1999 roku. 15 października Krasouski został wypuszczony z aresztu, gdyż nie zebrano żadnych dowodów, świadczących o jego udziale w zarzucanych mu czynach. Później sprawa dotycząca gwałtów i zabójstw niepełnoletnich dziewczynek została zamknięta, а w sprawie dotyczącej wybuchów w Witebsku Krasouski cały czas występował jako podejrzany.

1 lutego 2011 roku Krasouskiego wezwano do KGB na przesłuchanie w “sprawie 19 grudnia”. Paweł uczył się na politechnice w Żodino, jednak za swą działalność polityczną został relegowany w 2005 roku.

 

Другие политические заключённые

  • Jauhien Waśkowicz
  • Kastuś Łukaszou
  • Andrej Dzmitryjeu
  • Dzmitrij Bandarenka
  • Jewgienij Suworow