Andrej Dzmitryjeu

Urodzony 12 maja 1981 roku w Mińsku. Uczył się na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym, na wydziale filozoficznym. W latach 2000-2001 służył w wojsku. Od 2001 roku Członek Zjednoczonej Partii Obywatelskiej.

Począwszy od 1999 roku, brał udział we wszystkich kampaniach wyborczych – zaczynał w charakterze wolontariusza, aż doszedł do posady szefa sztabu wyborczego.

W latach 2005-2009 prowadził własny biznes, był dyrektorem firmy konsultingowej. Sam zdecydował o jej zamknięciu, by uniknąć niepotrzebnych starć z władzą (wtedy już planował pracę w sztabie wyborczym Uladzimira Niaklajeua).

Kronika represji

Za działalność polityczną był wielokrotnie zatrzymywany przez milicję, w 2007 roku odbywał areszt. 18 maja 2010 roku został zatrzymany wraz z innymi aktywistami w czasie kampanii obywatelskiej „Mów prawdę” w momencie, gdy władza starała się ją rozproszyć.

W 2010 roku w czasie wyborów kierował sztabem wyborczym kandydata na prezydenta Uladzimira Niaklajeua. Został zatrzymany w nocy z 19 na 20 grudnia 2010 roku po masowej akcji protestów w centrum Mińska. Został oskarżony na podstawie artykułu 293 Kodeksu Karnego – „masowe zamieszki”

20 maja 2011 roku pozbawiono go wolności na 2 lata.

3 stycznia 2011 roku został zwolniony za kaucją z aresztu śledczego KGB. 30 marca 2011 jego oskarżenie zostało sformułowane na podstawie cz. 1 art. 342 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszającej porządek publiczny). 20 maja 2011 powiatowy sąd w Mińsku, okręg Frunze,  skazał Dzmitryjeua na karę 2 lat w zawieszeniu.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleksander Kwiatkiewicz
  • Uladzimir Niaklajeu
  • Siarhiej Marcalieu
  • Jauhien Waśkowicz
  • Edward Palczys