Siarhiej Marcalieu

Urodzony 29 kwietnia 1977r. w Mińsku w rodzinie naukowców. Wnuk Stanisława Marcalieu, dyrektora Instytutu Sztuki, Etnografii i Folkloru Akademii Nauk. Po ukończeniu szkoły średniej studiował na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, został wyrzucony za działalność polityczną u boku rektora Aleksandra Kazulina. W połowie lat 90-tych został wybrany na przewodniczącego „Młodej Hramady” (młodzieżowa organizacja partii Socjaldemokratycznej Mikoły Statkiewicza). Studia w Moskwie poświęcił na rzecz działalności politycznej. Później wyjechał do Polski i kontynuował naukę na Uniwersytecie Poznańskim, ukończył kierunek politologia.

Kronika represji

Podczas kampanii prezydenckiej w 2010 roku, kierował sztabem Mikoły Statkiewicza. 19 grudnia 2010 roku Siarhiej nie uczestniczył w protestach na Placu Niepodległości. Został zatrzymany po czterech dniach jadąc do Warszawy by wziąć udział w programie telewizji „Biełsat”. Przebywał w areszcie KGB. Został oskarżony o organizację masowych zamieszek. 4 kwietnia 2011 roku oskarżenie zostało zmienione według pkt. 1 art. 342 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszającej porządek publiczny). 16 maja 2011 roku został skazany przez sąd w Mińsku na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые