Nikita Lichawid

Działacz ruchu “Za wolność”. Urodził się 27 maja 1990 roku w Mińsku. Po ukończeniu szkoły średniej  nr 177  rozpoczął studia prawnicze w Mińskim Instytucie Zarządzania. Po wydarzeniach z 19 grudnia został relegowany z uczelni.

Kronika represji

Został zatrzymany 19 grudnia 2010 roku na placu Niepodległości w Mińsku i skazany na 15 dni aresztu. 28 grudnia okazało się, że Nikita ma status oskarżonego w sprawie o “masowych zamieszkach”. Z żodińskiego aresztu został przeniesiony na Wołodarkę, a dzień przed procesem przeniesiono go do celi dla oskarżonych o ciężkie przestępstwa. 29 marca 2011 roku Nikita Lichawid został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Prowadził protest głodowy przeciwko niesprawiedliwemu wyrokowi. Wyrok odbywał w kolonii w Nowopołocku. Tutaj został przeniesiony 7 maja 2011 roku, a już 2 dni później znalazł się w karcerze, gdzie spędził 10 dni. Po odbyciu tej kary zaledwie dzień później został skazany na kolejne 15 dni w karcerze. Tam właśnie spędził dzień swoich 21. urodzin. W kolonii w Nowopołocku Lichawid łącznie 5 razy trafiał do karceru. 14 września 2011 roku Lichawid został ułaskawiony na mocy dekretu Łukaszenki.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые