Dzmitrij Chwedoruk

Dzmitrij Chwedoruk był oskarżony w sprawie “Młodego Frontu” – wraz z Nastą Pałażanką- Daszkiewicz, Alieksiejem Januszewskim, Olegiem Korbanem i Borysem Gorieckim. Urodził się 5 marca 1988 roku. Ukończył gimnazjum nr 11 w Mińsku. Grał zawodowo w piłkę nożną. Grał w klubach: “Darida” i “Tarktir”. Interesował się białoruską historią i kulturą. Aktywnie uczestniczył w akcjach opozycji.

Kronika represji

Był wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy KGB, milicji i służb specjalnych. Nie raz odbywał kary aresztu administracyjnego za udział w masowych akcjach protestu. 3 dni był przetrzymywany w więzieniu KGB. Jest protestantem.

Sprawa karna przeciwko działaczom “Młodego Frontu” została wszczęta 4 lutego 2007 roku przez Kierownictwo KGB w Mińsku  z artykułu 193.1 (działalność w imieniu organizacji niezarejestrowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości). Tego dnia doszło do masowych zatrzymań członków zebrania Centralnej Rady niezarejestrowanej organizacji, które odbywało się w prywatnym mieszkaniu w Mińsku.

Po kilku dniach zwolniono z kilkudziesięciu zatrzymanych działaczy. Dzmitrij Chwedoruk i Oleg Korban zostali umieszczeni w areszcie śledczym KGB, gdzie spędzili 3 dni jako podejrzani w sprawie karnej. Później status podejrzanych otrzymali również Borys Gorieckij, Alieksiej Januszewski i niepełnoletnia wtedy Nasta Pałażanka.

Oskarżenie opierało się na skonfiskowanych podczas rewizji materiałach informacyjnych, a także na nagraniach rozmów telefonicznych i zapisach zebrań członków organizacji, które odbywały się 29 września 2006 roku, a także 25 i 29 stycznia oraz 1 i 4 lutego 2007 roku. Fiedoruka oskarżono o to, że kierował pierwszomajową radą “MF”. Celem działalności organizacji, według oskarżenia, było przejęcie władzy poprzez organizacje masowych akcji. Proces rozpoczął się 28 maja 2007 roku w sądzie w Mińsku.

Prokurator Michońska zażądała dla Chwedoruka kary grzywny w wysokości 500 płac minimalnych. Sędzia Rusłan Aniśkiewicz uznał działaczy za winnych, Dzmitrij Chwedoruk został ukarany grzywną w wysokości 40 płac minimalnych (1 milion, 240 tys. rubli).

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Zmicer Palenka
  • Aleksiej Szydłowski
  • Anton Kojpisz
  • Dzmitrij Us
  • Anton Surapin