Sprawa "Młodego Frontu". Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Alieksiej Januszewski

Oskarżony w «sprawie “Młodego Frontu”» w 2007  roku. Urodził się 29 maja 1987 roku. Ukończył szkołę średnią nr 200 w Mińsku. Podjął studia na Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym na wydziale filologii i kultury. Został relegowany z uczelni za aktywną działalność w organizacji “Młody Front” oraz udział w akcjach białoruskiej opozycji. Obecnie jest studentem slawistyki na […]

2. Borys Goriecki

Białoruski niezależny dziennikarz i działacz społeczny. Urodził się 13 września 1987 roku w Mińsku. Ukończył szkołę średnią nr 121. Studiował na Politechnice na wydziale mikroelektroniki. Został relegowany z uczelni przed wyborami 2006 roku za udział w akcji protestu. Później studiował na uniwersytecie w Białymstoku na wydziale Informatyki (2006r.) i na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym (2007r.). Od […]

3. Dzmitrij Chwedoruk

Dzmitrij Chwedoruk był oskarżony w sprawie “Młodego Frontu” – wraz z Nastą Pałażanką- Daszkiewicz, Alieksiejem Januszewskim, Olegiem Korbanem i Borysem Gorieckim. Urodził się 5 marca 1988 roku. Ukończył gimnazjum nr 11 w Mińsku. Grał zawodowo w piłkę nożną. Grał w klubach: “Darida” i “Tarktir”. Interesował się białoruską historią i kulturą. Aktywnie uczestniczył w akcjach opozycji.

4. Dzmitrij Daszkiewicz

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

5. Ivan Shyla

Ivan Shyla urodził się 25 listopada 1990 roku w Soligorsku w obwodzie mińskim. Będąc jeszcze w liceum, wstąpił do organizacji “Młody Front”. Razem z ojcem Uladzimirem i bratem Ilyą był uczestnikiem “Placu Kalinowskiego” w Mińsku w 2006 roku. Wszyscy trzej zostali zatrzymani na jedną dobę. Kronika represji Sprawa karna, przeciwko nieletniemu działaczowi „Młodego Frontu” z […]

6. Jarosław Gryszczenia

Jarosław Gryszczenia – działacz młodzieżowy z miasta Baranowicze, w obwodzie brzeskim. Za udział w akcjach opozycji był kilkakrotnie zatrzymywany i skazywany na areszty administracyjne. Był uczestnikiem placu Kalinowskiego po wyborach prezydenckich 2006 roku. Kronika represji Oskarżano go o dopuszczenie się przestępstwa z artykułu 193.1 Kodeksu Karnego – “organizacja działalności stowarzyszenia, fundacji lub organizacji religijnej, która […]

7. Katarina Salaujowa

Katarina Salaujowa – to aktywistka “Młodego frontu”. Urodziła się w 1988 roku w Veszprém (Węgry), nad Balatonem, w rodzinie wojskowego. Na początku lat 90-tych jej rodzina mieszkała w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Ukończyła szkołę nr 1 w Lepelu, rozpoczęła studia na fakultecie historyczno -politologicznym uniwersytetu w Połocku. Na drugim roku została relegowana z uczelni za […]

8. Nasta Daszkiewicz

Nasta Daszkiewicz (Pałażanka) Wiceprzewodnicząca „Młodego Frontu”, charyzmatyczna liderka narodowo zorientowanej młodzieży demokratycznej. Urodzona 2 sierpnia 1990 roku w Mińsku. W latach 1997-2008 uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 w Mińsku (z rozszerzonym językiem niemieckim). Od 2008 roku studiuje na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym na wydziale filozofii i polityki. W wieku 14 lat wstąpiła do „Młodego Frontu”. […]

9. Nastazja Azarka

Białoruska poetka i działaczka społeczna. Jedna z oskarżonych w  “sprawie Młodego Frontu”. W 2004 roku uznana przez Amnesty International za więźnia sumienia. W 2007 roku Azarkę sądzono w jej rodzinnym mieście, Nieświeżu. Urodziła się 4 grudnia 1981 roku we wsi Kwacze w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego Białoruskiej SRR.  Skończyła szkołę średnią nr 4 w Nieświeżu oraz […]

10. Siarhiej Lisiczenok

Działacz “Młodego Frontu”. Był wiceprzewodniczącym tej młodzieżowej organizacji. Kronika represji 20 września 2006 r. został wezwany do Prokuratury Generalnej Republiki Białorusi na przesłuchanie w sprawie wszczętej z  artykułu “Działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji” art.  193-1 Kodeksu Karnego RB). Sprawa została wszczęta w marcu 2006 roku. Siarhiej otrzymywał już wcześniej wezwania na przesłuchania, ale ignorował je […]

11. Siarhiej Marczyk

Siarhiej Marczyk jest młodzieżowym aktywistą z Baranowiczów. Kronika represji 10 kwietnia 2006 roku przeciwko aktywiście młodzieżowemu z miejscowości Baranowicze została wszczęta sprawa karna z artykułu 193-1 kodeksu karnego – “działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji “Młody Front”. 13 kwietnia w mieszkaniach Marczyka i jego kolegów: Andrieja Jurata i Wiktora Kisliuka śledczy przeprowadzili rewizje, zabrali materiały i publikacje […]