Alieksiej Januszewski

Oskarżony w «sprawie “Młodego Frontu”» w 2007  roku.
Urodził się 29 maja 1987 roku. Ukończył szkołę średnią nr 200 w Mińsku. Podjął studia na Białoruskim Pedagogicznym Uniwersytecie Państwowym na wydziale filologii i kultury. Został relegowany z uczelni za aktywną działalność w organizacji “Młody Front” oraz udział w akcjach białoruskiej opozycji. Obecnie jest studentem slawistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Interesuje się białoruską historią i kulturą.

Kronika represji
Aktywny uczestnik ulicznych akcji opozycji. Niejednokrotnie był zatrzymywany przez funkcjonariuszy KGB, milicji i służb specjalnych. Dołączył do “Młodego Frontu” w 2004 roku. Na początku 2006 roku miał status podejrzanego w sprawie karnej dotyczącej innego działacza “MF” Artura Finkiewicza. Spędził kilka dni  w areszcie, potem sprawa przeciwko niemu została zakończona. Latem 2006 roku brał udział w młodzieżowym proteście głodowym.

4 lutego 2007 roku razem z innymi młodymi ludźmi został zatrzymany podczas zebrania niezarejestrowanej akcji “Młodego Frontu”, które odbywało się w prywatnym mieszkaniu w Mińsku. Po około miesiącu od tego zdarzenia został oskarżony z artykułu 193.1 “działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji”. Na całej Białorusi odbywały się wtedy rewizje i  zatrzymania młodofrontowców. Januszewskiego oskarżano o kierowanie Radą “MF” w rejonie Zawodskim Mińska. 29 maja 2007 roku sąd skazał go na karę grzywny w wysokości 30 płac minimalnych (930 tysięcy rubli). Wyrok wydał sędzia Rusłan Aniskiewicz.

We wrześniu 2007 roku razem z malarzem Alesiem Puszkinem został  skazany na 7 dni aresztu administracyjnego za kradzież flagi państwowej z orszańskiego posterunku milicji.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Anatol Szumczanka
  • Nasta Daszkiewicz
  • Aleksander Mołczanau
  • Aleksander Szałajko
  • Michaił Krywau