Michaił Krywau

Działacz Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Był sądzony w związku ze “sprawą 14-tu” za udział w mitingu solidarności z przedsiębiorcami 10 stycznia 2008 roku. Na drugi dzień po akcji, 11 stycznia, został aresztowany na 15 dni. W lutym 2008 roku wezwano go na przesłuchanie w charakterze podejrzanego.

Kronika represji

22 kwietnia 2008 roku sędzia mińskiego sądu Jeliena Iljina uznała Michaiła Krywaua za winnego popełnienia przestępstwa z artykuł 342 pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi (“Organizacja lub aktywny udział w działaniach grupowych, w poważny sposób naruszających porządek społeczny”) i wydała wyrok 2 lat ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu poprawczego.

Ukończył dziennikarstwo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, dodatkowo studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie w Son Jose (USA) oraz na Moskiewskim Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych. Po pewnym czasie od ogłoszenia wyroku Krywau opuścił Białoruś i obecnie mieszka za granicą.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Andrej Żukawiec
  • Michaił Krywau
  • Dzmitrij Drozd
  • Artiom Breus
  • Dzmitrij Chwedoruk