Sprawa 14-tu. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Aleksander Borozienko

Аляксандр Баразенка

Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim w Polsce oraz na uniwersytecie w Petersburgu. Jest niezależnym dziennikarzem. Urodził się 9 maja 1988 roku w Pińsku, w obwodzie brzeskim. Mieszka i pracuje w Mińsku. Kronika represji Będąc studentem Uniwersytetu Wrocławskiego, jeszcze w 2008 roku, Borozienko miał status oskarżonego w tak zwanej “sprawie 14-tu”. Sprawa karna za udział w akcji […]

2. Aleś Czernyszew

Алесь Чарнышоў

Aleś Czernyszew – jeden z działaczy skazanych w “sprawie 14-tu”. działacz kampanii “Europejska Białoruś” i młodzieżowego ruchu “JEANS – za wolność!” w czasie wyborów prezydenckich 2006 roku. Kronika represji Aleś Czernyszew był jednym z setki uczestników akcji solidarności z przedsiębiorcami i protestu przeciwko dekretowi prezydenta, które zostało wydane 10 stycznia 2008 roku. Po akcji, Aleś […]

3. Aleś Stralcou

Алесь Стральцоў

Aleś Stralcou – jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” (w 2008 roku wszczęto sprawę karną przeciwko 14 młodzieżowym aktywistom za udział w akcji solidarności z przedsiębiorcami w Mińsku 10 stycznia). Аleś Stralcou – socjaldemokrata, był zastępcą przewodniczącego Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej. Wielokrotnie był zatrzymywany i sądzony w sprawach administracyjnych za udział w akcjach opozycyjnych, wystąpieniach podczas […]

4. Alieksiej Bondar

Аляксей Бондар

Alieksiej Bondar – jeden ze skazanych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Urodził się 14 maja 1981 roku w rodzinie wojskowego w mieście Popczeł w obwodzie briańskim w Rosji, skąd pochodziła jego matka.  Po roku, rodzina przeprowadziła się na Białoruś, do ojczyzny jego taty. W 2003 roku ukończył Białoruski Instytut Prawa, otrzymał dyplom prawnika ze […]

5. Andriej Kim

Андрэй Кім

Andriej Kim urodził się 26 lutego 1986 roku w Mińsku. Ukończył liceum humanistyczne imienia Jakuba Kolasy, potem studiował historię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Działacz ruchu młodzieżowego i chrześcijańskiego. Kronika represji W stosunku do Andrieja Kima, jednego z uczestników akcji przedsiębiorców z 21 stycznia 2008 roku,  wszczęto sprawę karną z artykułu 364 KK RB “Przemoc, lub […]

6. Anton Kojpisz

Антон Койпіш

Anton Kojpisz – jeden ze skazanych w związku ze sprawą karną “14-tu” w Mińsku w 2008 roku. Miał wtedy 20 lat. W związku ze wszczęciem przeciwko niemu sprawy karnej został relegowany z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Jako oficjalną przyczynę podano zaległości w nauce, jakie rzekomo miał mieć Kojpisz. Relegowanie, jednakże, nastąpiło dokładnie tego samego dnia, kiedy […]

7. Artiom Dubski

Арцём Дубскі

Artiom Dubski – działacz “Młodego Frontu” z miejscowości Osipowicze. W styczniu 2008 roku został aresztowany na 15 dni za udział w akcji przedsiębiorców, która odbyła się w centrum Mińska 10 stycznia. Kronika represji Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 342 pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi “Organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach w poważny sposób naruszających […]

8. Maksim Daszuk

Максім Дашук

Maksim Daszuk – działacz ze wsi Krasnoje. Kronika represji 10 stycznia 2008 roku Daszuk został zatrzymany w Mińsku podczas protestu przedsiębiorców. Był wtedy niepełnoletni, miał zaledwie 16 lat. Jego sprawa została skierowana do komisji ds. niepełnoletnich. Po tym zdarzeniu Daszuka oskarżono z artykułu 342, pkt.1 Kodeksu Karnego (organizacja lub udział w działalności naruszających porządek publiczny). […]

9. Michaił Krywau

Міхась Крываў

Działacz Zjednoczonej Partii Obywatelskiej. Był sądzony w związku ze “sprawą 14-tu” za udział w mitingu solidarności z przedsiębiorcami 10 stycznia 2008 roku. Na drugi dzień po akcji, 11 stycznia, został aresztowany na 15 dni. W lutym 2008 roku wezwano go na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Kronika represji 22 kwietnia 2008 roku sędzia mińskiego sądu Jeliena […]

10. Michaś Paszkiewicz

Міхаіл Пашкевіч

Jeden z oskarżonych w „sprawie czternastu” – sprawa karna na podstawie art. 342 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi, wszczęta przeciwko uczestnikom pokojowego protestu w Mińsku, który odbył się 10 stycznia 2008 roku.

11. Michaś Subacz

Міхась Субач

Michaś Subacz –  mieszkaniec rejonu mińskiego, przedsiębiorca, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” w 2008 roku. Wtedy to setki osób protestowały na ulicach Mińska przeciwko wydanemu przez prezydenta Łukaszenkę dekretowi, zgodnie z którym warunki pracy przedsiębiorców znacznie się skomplikowały i utrudniły.  10 stycznia 2008 roku zatrzymano setki osób – niektórzy z nich zostali mocno pobici, wielu zostało […]

12. Paweł Winogradau

Павал Вінаградаў

Urodził się 24 kwietnia 1988 roku w Mińsku. Ukończył szkołę zawodową nr 4 o specjalności “fryzjer” a także szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Kilka lat był działaczem kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. W związku ze swoją działalnością polityczną był kilkakrotnie zatrzymywany przez milicję.  Do pierwszego zatrzymania doszło w 2007 roku podczas akcji przeciwko zniesieniu ulg socjalnych: […]

13. Tatiana Tyszkiewicz

Таццяна Цішкевіч

Tatiana Tyszkieiwcz – działaczka ruchu “JEANS – za wolność” i kampanii “Europejskiej Białorusi”, jest jedną z działaczek skazanych w “sprawie 14-tu”. Kronika represji  W 2008 roku za udział w akcji przedsiębiorców 10 stycznia została zatrzymana i pobita przez funkcjonariuszy OMONu w autobusie milicyjnym w czasie przewożenia na posterunek milicji. (10 stycznia 2008 roku kilka tysięcy […]

14. Uladzimir Siarhiejeu

Уладзімір Сяргееў

Uladzimir Siarhiejeu – działacz “Młodego Frontu”, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” z 2008 roku. Uczył się w gimnazjum nr 24 w Mińsku o profilu językowym, w kolegium budowy maszyn, a także studiował zaocznie na wydziale prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Od pierwszych lat kolegium brał udział w różnych akcjach opozycji. Kronika represji Kilka razy był zatrzymywany […]