Uladzimir Siarhiejeu

Uladzimir Siarhiejeu – działacz “Młodego Frontu”, jeden z oskarżonych w “sprawie 14-tu” z 2008 roku. Uczył się w gimnazjum nr 24 w Mińsku o profilu językowym, w kolegium budowy maszyn, a także studiował zaocznie na wydziale prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Od pierwszych lat kolegium brał udział w różnych akcjach opozycji.

Kronika represji
Kilka razy był zatrzymywany w czasie akcji opozycji, w 2006 roku został skazany za udział w akcji solidarności z Aleksandrem Kazulinem. To nie był ostatni wyrok dla aktywisty za jego poglądy polityczne.

Po udziale w akcji solidarności z przedsiębiorcami, która miała miejsca 10 stycznia 2008 roku, Siarhiejeu został zatrzymany i aresztowany na 15 dni z artykułu 23.34 Kodeksu Administracyjnego RB – “naruszenie porządku organizacji i przeprowadzenia imprez masowych” Później przedstawiono mu zarzuty z artykuł 342, cz.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi – „organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach, w poważny sposób naruszających porządek społeczny”.

22 kwietnia 2008 roku w „sprawie 14-tu” został wydany wyrok. Uladzimir Siarhiejeu został skazany na karę grzywny w wysokości 100 jednostek bazowych (3 miliony 500 tys. rubli). Jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku, władze starały się wcielić Siarhiejeua do wojska.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Oleg Wouczak
  • Ivan Shyla
  • Dzmitrij Miadzwiedz
  • Aleksander Mołczanau
  • Dzmitrij Us