Ivan Shyla

Ivan Shyla urodził się 25 listopada 1990 roku w Soligorsku w obwodzie mińskim. Będąc jeszcze w liceum, wstąpił do organizacji “Młody Front”. Razem z ojcem Uladzimirem i bratem Ilyą był uczestnikiem “Placu Kalinowskiego” w Mińsku w 2006 roku. Wszyscy trzej zostali zatrzymani na jedną dobę.

Kronika represji

Sprawa karna, przeciwko nieletniemu działaczowi „Młodego Frontu” z Soligorska, została wszczęta 10 maja 2007r. przez Prokuratora Obwodu Mińskiego na podstawie art. 193.1 Kodeksu Karnego “działalność w imeniu niezarejestrowanej organizacji społecznej, religijnej czy fundacji albo udział w ich działalności”. Ivan Shyla usłyszał następujące zarzuty: „Pomimo świadomości, że Ministerstwo Sprawiedliwości dnia 26 listopada 2006r. odmówiło rejestracji organizacji „Młody Front” ze względu na jej nielegalną działalność, kierował w Soligorsku jednostką strukturalną pozarządowej organizacji „Młody Front” w celu osiągnięcia celów zawartych w jej konstytucji, a także brał czynny udział w jej rozwoju.

4 września 2007 r. sąd rejonowy w Soligorsku z udziałem prokuratora generalnego A. Czerniszewicza rozpatrzył sprawę Ivana Shyli w czasie jawnego procesu sądowego. Sędzia W. Lapin uznał oskarżonego Ivana Shylę za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, za który na podstawie art. 193 Kodeksu Karnego Republiki Białoruskiej sąd postanowił wydać pouczenie.

Ivan Shyla był uczestnikiem miasteczka namiotowego – akcji protestu przeciwko fałszerstwom podczas wyborów prezydenckich 2006 roku na „Placu Kalinowskiego” w Mińsku, za co wraz z bratem i ojcem został aresztowany. W lutym 2012r. Iwan został zatrzymany na 22 dni za akcję solidarności z bezpodstawnie aresztowanym Dzmitrijem Daszkiewiczem, liderem „Młodego Frontu” oraz udział w
demonstracji przed kolonią karną w Gorkach i w milczącym proteście w Soligorsku.

W chwili obecnej Ivan mieszka w Polsce. W czasie jego wcześniejszej edukacji w 2008r. za działalność społeczną został wydalony z 11 klasy szkoły średniej nr 4 w Soligorsku. Zdarzenie to miało miejsce w czasie egzaminów końcowych, w momencie gdy Ivanowi pozostał do zdania tylko egzamin z języka angielskiego. Na znak protestu ze szkoły odeszła jej
dyrektor – Olga Sieńkowa.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Mieczysław Jaśkiewicz
  • Cimafiej Dranczuk
  • Nastazja Azarka
  • Jewgienij Sekriet
  • Dzmitrij Nowik