Cimafiej Dranczuk

Lider niezarejestrowanego Białoruskiego Komitetu Obrony Praw Więźniów “Ponad Barierą”. Urodził się 5 sierpnia 1981 roku w Zasławiu, w obwodzie mińskim. W latach 1996-1997 uczył się w Białoruskim Liceum Humanistycznym (narodowe liceum imienia Jakuba Kołasy). W 1998 roku eksternistycznie ukończył szkołę średnią nr 33, a w 1999 roku został studentem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, skąd został relegowany za aktywną działalność polityczną.

Od 1996 do 2000 roku pracował w gazecie “Puszcza Białowieska”, równolegle w latach 1997-1998 pracował jako rzecznik prasowy miejskiego związku zawodowego przedsiębiorców “Społeczność” pod kierownictwem Arnolda Pieczerskiego. Od 2000 roku brał aktywny udział w działalności organizacji “Młody Front”. Był redaktorem niezarejestrowanego biuletynu “Młodego Frontu”, “Młodzieżowy dziennik” (“Mołodiożnyj wiestnik”). W 1999 roku brał aktywny udział w organizowanych przez demokratyczną opozycję alternatywnych wyborach prezydenta Białorusi, był rzecznikiem prasowym Michaiła Czigira.

W latach 2000-2001 Dranczuk był przewodniczącym młodzieżowej organizacji “Młodzieżowa solidarność”, a w latach 2001-2004 koordynował pracę opozycyjnego ruchu “Żubr”.

Od 2004 roku Dranczuk został aktywnym działaczem nowo utworzonego ruchu Andrieja Klimowa, był jednym z organizatorów akcji “Rewolucja!” 25 marca 2005 roku. Współpracował z inicjatywą obywatelską “Partnerstwo”.

W 2005 roku Cimafiej Dranczuk rozpoczął naukę na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym (który został zlikwidowany przez białoruskie władze w Mińsku i otwarty w Wilnie) na wydziale prawa międzynarodowego.

Kronika represji

21 lutego 2006 roku Dranczuk został aresztowany wraz ze swoimi kolegami za działalność inicjatywy “Partnerstwo”. Wraz z nim aresztowani zostali: Mikoła Astrejka, Enira Bronicka i Aleksander Szałajko. Wszyscy zostali umieszczeni w areszcie śledczym KGB, przedstawiono im zarzuty z artykułu 193 pkt.2 KK Republiki Białorus. 4 sierpnia 2006 roku Dranczuk został skazany na 1 rok pozbawienia wolności. Kiedy przebywał w zamknięciu, urodził mu się syn, mógł go zobaczyć dopiero po roku. Proces był niejawny. Na salę wpuszczono tylko uczestników procesu, najbliższą rodzinę i zagranicznych ambasadorów.

26 grudnia 2006 roku warunkowo zwolniono go z kolonii nr 1 w Mińsku. 22 maja 2007 roku razem z byłym więźniem politycznym Dzmitrijem Kaspierowiczem i innymi działaczami społecznymi  ogłosił założenie komitetu “Ponad Barierą”. 28 września 2008 roku Cimafiej Dranczuk razem z Arturem Finkiewiczem i Dzmitrijem Kaspierowiczem ogłosił założenie ruchu młodzieżowego “Młoda Białoruś”.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые