Dzmitrij Miadzwiedz

Urodził się 16 stycznia 1960 w Mińsku. Ukończył studia na Narodowym Uniwersytecie Technicznym ze specjalizacją inżynier elektryk. Przez jakiś czas pracował w katedrze naukowej, następnie – w branży budowlanej. Z jego udziałem zbudowano wiele znanych obiektów w stolicy Białorusi, na przykład, był generalnym wykonawcą budowy parku rozrywki “Słoneczna Dolina”. Później prowadził swój biznes. Nie jest zaangażowany w politykę, nie ma żadnych powiązań z partiami czy ruchami politycznymi. Podczas pobytu w areszcie w domu czekała na niego żona z noworodkiem.

Kronika represji

19 grudnia 2010 roku uczestniczył wraz z najstarszym synem, z pierwszego małżeństwa, w protestach na Placu Niepodległości. W rezultacie, został aresztowany razem z synem w nocy z 19 na 20 grudnia – skazano ich na 10 dni aresztu. Po zakończeniu wyroku,  Dzmitrij Miadzwiedz został ponownie aresztowany i umieszczony w ośrodku zatrzymań w Mińsku na ulicy Wołodarskiego – tym razem na postawie otwartego dochodzenia w sprawie zamieszek. 6 stycznia 2011 został oskarżony na podstawie art. 293 kodeksu karnego. Skazany 10 marca 2011 w Moskiewskim Sądzie Rejonowym w Mińsku na 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleksander Fieduta
  • Andrej Klimau
  • Aleś Puszkin
  • Uładzimir Kondruś
  • Paweł Siewiaryniec