Uładzimir Kondruś

Mieszkaniec miejscowości Rudzeńsk Uładzimir Kondruś 14 czerwca 2016 roku został zatrzymany w areszcie więzienia nr 1. Zgodnie z informacją potwierdzoną przez Komitet Śledczy Republiki Białoruś, został oskarżony na podstawie części 2., artykułu 293 Kodeksu Karnego Republiki Białoruś ( “masowe zamieszki”).

Postępowanie karne zostało wszczęte po wydarzeniach z 19 grudnia 2010 w Mińsku, w wyniku nieproporcjonalnie agresywnego rozpędzania pokojowej demonstracji na Placu Niepodległości. Setki osób zostały wtedy zatrzymane, osadzone w areszcie administracyjnym i prześladowane, wśród pobitych i zatrzymanych było siedmiu kandydatów biorących udział w wyborach prezydenckich w 2010 roku. W wyniku tych zdarzeń 44 uczestników zostało skazanych, w tym pozbawionych wolności. Do dnia dzisiejszego wszyscy skazani w tym postępowaniu odbyli swoje kary lub zostali zwolnieni z więzienia na początku w rezultacie amnestii.

9 sierpnia rodzice Uładzimira Kondrusia po raz pierwszy po dwóch miesiącach od aresztowania syna odwiedzili go w mińskim więzieniu nr 1. Stan zdrowia syna, który przebywa w jednostce sanitarnej “Waładarki” oceniają jako krytyczny. Wytrzymał tylko 5 minut spotkania z rodzicami.

Wcześniej w więzieniu Uładzimir Kondruś prowadził strajk głodowy w proteście przeciwko swojemu zatrzymaniu, co doprowadziło do gwałtownego pogorszenia jego stanu zdrowia.

Według obrońców praw człowieka, uwięzienie Uładzimira Kondrusia na podstawie art. 293 Kodeksu Karnego po wydarzeniach z 19 grudnia 2010 roku jest jednym z represyjnych działań władz.

Sam fakt prześladowania w związku niezakończoną do tej pory sprawą dotyczącą wydarzeń z 19 grudnia 2010 roku, oznacza ryzyko aresztowania innych uczestników tych wydarzeń, którzy mogą wciąż być poszukiwani.

Obrońcy praw człowieka po raz kolejny potwierdzili swoje stanowisko, zgodnie z którym działania Uładzimira Kondrusia nie mogą zostać zakwalifikowane do art. 293 Kodeksu karnego, a termin innych artykułów, do których można by zakwalifikować przypadek Kondrusia, upłynął.

W związku z tym organizacje broniące praw człowieka uznają prześladowanie Uładzimira Kondrusia za umotywowane politycznie, a samego Kondrusia za więźnia politycznego.

Aktywiści pracujący w organizacji w ramach wolontariatu już wysłali pierwsze kartki pocztowe z wyrazami solidarności dla Uładzimira Kondrusia, co może zrobić każdy, komu nie jest obojętny los tego człowieka.

Kartki pocztowe i listów do niego należy przesyłać na adres:

Więzienie №1, ul. Wołodarskiego, 2, Mińsk, 220030

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Paweł Syramolatau
  • Artur Finkiewicz
  • Wiktar Iwaszkiewicz
  • Paweł Krasouski
  • Ilja Wasiljewicz