Paweł Syramolatau

Urodził się w kwietniu 1991 roku w Bobrujsku, w obwodzie Mohylewskim. Ukończył szkołę zawodową. Nie miał określonych poglądów politycznych, nie wyrażał przynależności do żadnej z partii. Pracował jako tokarz w zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie podjął naukę w technikum technologiczno-chemicznym w trybie zaocznym. Interesował się informatyką, muzyką, sam komponował i grał z przyjaciółmi w zespole rockowym.

Kronika represji

17 stycznia 2011 roku został aresztowany pod zarzutem próby podpalenia budynku KGB w Bobrujsku (w nocy z 16 na 17 października 2010 roku, na znak protestu przeciwko zatrzymaniu anarchistów oskarżonych o podpalenia w Mińsku, nieznani sprawcy rzucili w kierunki 2 butelki z koktajlem Mołotowa). Był przetrzymywany w areszcie śledczym w Bobrujsku.

18 maja 2011 roku Syramolatau został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za podpalenie budynku KGB w Bobrujsku (razem z Artiomem Prakapienką i Jauhienem Waśkowiczem). Sąd uznał, że Syramolatau jest winny “złośliwego chuligaństwa” i zniszczenia mienia.

Swój wyrok odbywał w kolonii nr 19 w Mohylewie. 27 września 2012 roku został ułaskawiony przez prezydenta Łukaszenkę.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Andrej Żukawiec
  • Uladzimir Płeszczenko
  • Leanid Swecik
  • Artiom Breus
  • Uladzimir Loban