Uladzimir Loban

Urodził się 16 stycznia 1978 roku w Chojnikach, w obwodzie Homelskim. Po katastrofie w Czrnobylu, jego rodzina przeprowadziła się do obwodu Witebskiego, do Wierchniedwińska. Tam też Loban ukończył szkołę i tu też wrócił i rozpoczął pracę po ukończeniu w Mińsku Białoruskiego Technologicznego Uniwersyetu Państwowego. Od kwietnia 2010 roku mieszkał i pracował w stolicy. Nie zajmował się polityką, nie był członkiem żadnej partii ani ruchu.

Pojawił się na Płoszczy, gdyż 19 grudnia 2010 roku w lokalu wyborczym w Mińsku odmówiono mu prawa zagłosowania i odesłano do Wierchniedwińska na granicy z Łotwą.

Kronika represji

Zatrzymano go podczas pacyfikacji akcji protestu 19 grudnia, odbył 10-dniowy areszt na Okrestinie. Potem zatrzymano go jeszcze jako podejrzanego w sprawie karnej o masowych zamieszkach.  Przedstawiono mu zarzuty z art. 293 KK. Został umieszczony na Wołodarce. 12 maja 2011 roku został skazany na 3 lata pozbawienia wolności w kolonii o zaostrzonym rygorze. Wyrok odbywał kolonii w Szkłowie. 14 września 2011 roku został ułaskawiony na mocy rozporządzenia prezydenta Łukaszenki.

 

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Sławamir Adamowicz
  • Andriej Kim
  • Andrzej Poczobut
  • Jurij Kazak
  • Aleksander Klaskouski