Blog

4 Articles

Pawał Syramałotau już na wolności

Pawał Syramałotau już na wolności

Białoruski więzień polityczny Pawał Syramałotau został zwolniony z kolonii karnej w Mohylewie, gdzie odbywał wyrok siedmiu lat pozbawienia wolności. Poinformowała o tym jego matka. Syramałotau, tak jak Siarhiej Kawalenka, podpisał prośbę o ułaskawienie do prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

Mama więźnia, Halina Syramałotaua, poinformowała, że jej syn został w czwartek po obiedzie wsadzony do pociągu i około godz. 18 (godz. 17 czasu polskiego) był już w domu w Bobrujsku.

Dwoje więźniów politycznych prosi u ułaskawienie

Dwoje więźniów politycznych prosi u ułaskawienie

Prezydent Alaksandr Łukaszenka powiedział, że otrzymał dwie prośby o ułaskawienie. Jego służba prasowa doprecyzowała, że chodzi o dwóch więźniów politycznych.

– O ile się nie mylę, zwróciły się do mnie dwie osoby miesiąc temu – oznajmił Łukaszenka, odpowiadając na pytania dziennikarzy po oddaniu głosu w wyborach do niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów. Nie powiedział jednak, o kogo chodzi.

Więźniowie polityczni są łamani psychicznie

Więźniowie polityczni są łamani psychicznie

Więzień polityczny Aleksander Franckiewicz został wypuszczony z karceru, gdzie odbywał wyrok 10 dni za to, że odmówił sprzątania.  

Mama więźnia, Tatiana Franckiewicz uważa, że w ten sposób administracja kolonii próbuje wymusić na nim podpisanie prośby o ułaskawienie, nie wierzy jednak, że to może stać się podstawą do uwolnienia syna.   Po 16 dniach z karceru wyszedł Siarhiej Kawalenka. Jego żona, Aliona, uważa, że na jej mężu próbuje się wymóc przyznanie się do winy.

Paweł Syramolatau

Paweł Syramolatau

Urodził się w kwietniu 1991 roku w Bobrujsku, w obwodzie Mohylewskim. Ukończył szkołę zawodową. Nie miał określonych poglądów politycznych, nie wyrażał przynależności do żadnej z partii. Pracował jako tokarz w zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie podjął naukę w technikum technologiczno-chemicznym w trybie zaocznym. Interesował się informatyką, muzyką, sam komponował i grał z przyjaciółmi w zespole rockowym.

Kronika represji

17 stycznia 2011 roku został aresztowany pod zarzutem próby podpalenia budynku KGB w Bobrujsku (w nocy z 16 na 17 października 2010 roku, na znak protestu przeciwko zatrzymaniu anarchistów oskarżonych o podpalenia w Mińsku, nieznani sprawcy rzucili w kierunki 2 butelki z koktajlem Mołotowa). Był przetrzymywany w areszcie śledczym w Bobrujsku.

18 maja 2011 roku Syramolatau został skazany na 7 lat pozbawienia wolności za podpalenie budynku KGB w Bobrujsku (razem z Artiomem Prakapienką i Jauhienem Waśkowiczem). Sąd uznał, że Syramolatau jest winny “złośliwego chuligaństwa” i zniszczenia mienia.

Swój wyrok odbywał w kolonii nr 19 w Mohylewie. 27 września 2012 roku został ułaskawiony przez prezydenta Łukaszenkę.