Uladzimir Płeszczenko

Uladzimir Płeszcenko – przewodniczący Witebskiej Rady Białoruskiego Frontu Ludowego “Wybor”, po rozłamie w partii był członkiem Konserwatywno Chrześcijańskiej Partii Białoruski Front Ludowy (KChP-BFL). Urodził się 26 czerwca 1948 roku we wsi Worony w obwodzie Witebskim. Zmarł również w tej miejscowości 10 maja 2006 roku na chorobę serca.


Kronika represji 

Został zatrzymany 2 września 1998 roku jako podejrzany o demontaż popiersia rosyjskiego pułkownika Suworowa w Witebsku. Wszczęta przeciwko niemu sprawa karna z artykułów: 225 – “zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów o wartości kulturo-historycznej” i 87 – “kradzież mienia”. Później oskarżenia zmieniono na artykuł 201 pkt. 2 kodeksu karnego – “złośliwe chuligaństwo”. Płeszczenko prawie 8 miesięcy spędził w areszcie śledczym w Witebsku. 29 marca 1999 roku rozpoczął się proces sądowy w jego sprawie. Sprawę skierowano do dodatkowego rozpatrzenia, A Płeszczence zmieniono środek zapobiegawczy – na zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. 26 marca 1999 roku Płeszczenko wyszedł na wolność. Spędził za kratkami  267 dni.  Sąd uznał go za niewinnego.

 

Другие политические заключённые