Dzmitrij Nowik

Urodził się 16 września 1981 roku w Baranowiczach. Ukończył szkołę nr 13, potem studiował na AWF-ie w Mińsku. Pracował jako pracownik ochrony w restauracji, potem zaś w służbie bezpieczeństwa w ambasadzie Zjednoczonych Emiratów na Białorusi. Całe życie uprawiał sporty, polityką natomiast  nigdy się nie interesował.


Kronika represji

Dzmitrij Nowik został zatrzymany późnym wieczorem 23 grudnia 2010 roku w swoim domu w Baranowiczach, jako podejrzany w sprawie karnej o masowych zamieszkach. Zarzuty przedstawiono mu 30 grudnia 2010 roku z artykułu 293, pkt.2 KK – “udział w masowych zamieszkach”. Był przetrzymywany w areszcie śledczym KGB (w tak zwanej “amerykance”). 2 marca 2011 roku sąd w Mińsku skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w kolonii karnej w Szkłowie. 14 września 2011 roku został zwolniony z kolonii – został ułaskawiony przez Łukaszenkę.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Alieksander Wasiljew
  • Siarhiej Waźniak
  • Oleg Korban
  • Aleś Czernyszew
  • Siarhiej Parsiukiewicz