Siarhiej Parsiukiewicz

Podczas wyborów prezydenckich 2006r. był obserwatorem, powołanym przez sztab wyborczy Aleksandra Milinkiewicza. Wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. W roku 2008 ciężko pobity. Obecnie związany z kampanią „Mów prawdę”.

Emerytowany dowódca milicji, na emeryturę odszedł w 2004 roku, w randze naczelnika wydziału kryminalistyki sądowej. Później zajmował się prowadzeniem działalności gospodarczej. Był przewodniczącym związku prywatnych przedsiębiorców w Witebsku. 10 stycznia 2008r. był jednym z uczestników protestu przeciwko nowemu dekretowi prezydenckiemu nr 760 (o warunkach zatrudnienia w sektorze drobnej przedsiębiorczości). 13 stycznia został zatrzymany przez milicję za udział w nielegalnej demonstracji. 14 stycznia został skazany na 15 dni pozbawienia wolności, w czasie trwania aresztu ogłosił strajk głodowy.

Kronika represji

28 kwietnia 2008r. Okręgowy Sąd w Mińsku, skazał Siarhieja Parsiukiewicza. Sędzia Vladimir Avdeenko uznał go winnym na podstawie art. 364 kodeksu karnego (przemoc lub groźba przemocy wobec milicjanta), na 2,5 roku kolonii karnej. Musiał także uregulować grzywnę w wysokości 1 miliona 100 tys. rubli za poniesione straty moralne. Adwokat Parsiukiewicza – Wiera Striemkowska – po widzeniu z więźniem złożyła oświadczenie o złym stanie zdrowia swojego klienta. 21 maja Siarhiej Parsiukiewicz został przeniesiony do więziennego szpitala, gdzie znajdowali się więźniowie chorzy psychicznie. Po operacji został przeniesiony do kolonii karnej w Szkłowsku a następnie do więzienia w Mińsku. 20 sierpnia 2008 roku Siarhiej Parsiukiewicz został niespodziewanie uwolniony na mocy aktu łaski prezydenta Łukaszenki. Po uwolnieniu Parsiukiewicz kontynuował działalność polityczną.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Iwan Gaponow
  • Oleg Surgan
  • Michaił Czigir
  • Aleś Czernyszew
  • Andrej Żukawiec