Aleś Czernyszew

Aleś Czernyszew – jeden z działaczy skazanych w “sprawie 14-tu”. działacz kampanii “Europejska Białoruś” i młodzieżowego ruchu “JEANS – za wolność!” w czasie wyborów prezydenckich 2006 roku.

Kronika represji

Aleś Czernyszew był jednym z setki uczestników akcji solidarności z przedsiębiorcami i protestu przeciwko dekretowi prezydenta, które zostało wydane 10 stycznia 2008 roku. Po akcji, Aleś Czernyszew został zatrzymany. Następnego dnia, 11 stycznia, został skazany na 15 dni aresztu administracyjnego.

Po odbyciu kary, Czernyszewowi przedstawiono zarzuty z artykuł 342, pkt.1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi – “organizacja lub aktywny udział w grupowych działaniach, w poważny sposób naruszających porządek społeczny”.

22 kwietnia 2008 roku w “sprawie 14-tu” został wydany wyrok. Aleksander Czernyszew został skazany na 2 lata ograniczenia wolności bez skierowania do zakładu poprawczego.  Dostał zakaz opuszczania miejsca zamieszkania na ten czas. W czerwcu 2009 roku karę zmieniono mu na roboty przymusowe, ale pozostawiono zakaz opuszczania miejsca zamieszkania.

15 stycznia 2010 roku Czernyszew został wezwany na posterunek milicji, gdzie poinformowano go o amnestii i zamknięciu sprawy.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleksander Franckiewicz
  • Dzmitrij Kaspierowicz
  • Andriej Kim
  • Enira Bronicka
  • Dzmitrij Miadzwiedz