Enira Bronicka

Enira Bronicka urodziła się 31 sierpnia 1981 roku w Mińsku. Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (BUP), dostała się na studia doktoranckie. W czasie studiów była mistrzynią uniwersytetu w judo w swojej kategorii wagowej. W latach 2004-2005 prowadziła na BUP zajęcia “Ideologia państwa białoruskiego”. Brała udział w pracach organizacji społecznych, pracowała jako wolontariusz na obozie dziecięcym w Iirlandii (2002), w domu opieki we Francji (2003), była organizatorką projektu pomocy dla pozarządowej dobroczynnej organizacji “Białoruskie hospicjum dziecięce” w Mińsku  (2004).

Kronika represji

21 lutego 2006 roku, prawie miesiąc przed wyborami prezydenckimi na Białorusi, Enira Bronicka została aresztowana i wraz z Mikołą Astriejką, Cimafiejem Dranczukiem i Aleksandrem Szałajko. Bronicka została oskarżona o działalność w imieniu niezarejestrowanej organizacji. Chodziło o społeczne stowarzyszenie obserwatorów wyborów “Partnerstwo”. Enira Bronicka najpierw przetrzymywana była w areszcie śledczym KGB, potem w areszcie na Wołodarce. 4 sierpnia 2006 roku miński sąd uznał Bronicką za winną złamania artykułu 193 pkt. 1 i skazał ją na 6 miesięcy pozbawienia wolności.

21 sierpnia 2006 roku Bronicka została uwolniona.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Eduard Lobau
  • Artiom Dubski
  • Wasyl Parfiankou
  • Alieksiej Januszewski
  • Jurij Kazak