Eduard Lobau

Działacz “Młodego Frontu”. Urodził się w Wilnie 1 grudnia 1988 roku. Już w 8 klasie szkoły średniej zdecydował się związać swoje życie z armią. Czytał specjalną literaturę, uprawiał sport. Na służbę trafił do witebskiego desantu. Po powrocie z wojska, rozpoczął działalność w organizacji “Młody Front” i bardzo szybko został szefem mińskiego oddziału organizacji.

Kronika represji

Eduard Lobau został skazany na cztery lata kolonii karnej o zaostrzonym reżimie. Taką decyzję podjęła sędzina Helena Szilko, 24 marca 2011 roku. 22 letni aktywista został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z artykułu 339, pkt.3 KK – “szczególnie złośliwe chuligaństwo”.  Został zatrzymany razem z szefem organizacji Dzmitrijem Daszkiewiczem na dzień przed wyborami prezydenckimi, czyli 18 grudnia 2010 roku.

Oskarżono go o pobicie przypadkowych przechodniów- Konstantina Sawickiego i Olega Malyszewa. Obrońcy praw człowieka uznali sprawę za polityczne prześladowanie działaczy opozycyjnych. Amnesty International ogłosiło Eduarda Lobaua i Dzmitrija Daszkiewicza więźniami sumienia. Przebywa w kolonii karnej nr 22 w Iwacewiczach .