Sprawa Daszkiewicza i Lobaua. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Dzmitrij Daszkiewicz

Urodził się 20 lipca 1981 roku we wsi Kuszniery w obwodzie brzeskim. Do 5 roku życia mieszkał w Rosji na Dalekim Wschodzie we wsi Jagodne w obwodzie magadańskim. Później – na Białorusi w mieście o nazwie Stare Dorohi. Tam ukończył szkołę średnią. Uczył się w Instytucie Rolniczym w Grodnie. W 2001 roku przyłączył się do narodowego […]

2. Eduard Lobau

Działacz “Młodego Frontu”. Urodził się w Wilnie 1 grudnia 1988 roku. Już w 8 klasie szkoły średniej zdecydował się związać swoje życie z armią. Czytał specjalną literaturę, uprawiał sport. Na służbę trafił do witebskiego desantu. Po powrocie z wojska, rozpoczął działalność w organizacji “Młody Front” i bardzo szybko został szefem mińskiego oddziału organizacji. Kronika represji […]