Lista więźniów politycznych2004 roku

1. Lewoniewskij Walerij

Walerij Lewoniewskij urodził się w Grodnie 15 sierpnia 1963 roku. Ukończył grodzieńską szkołę zawodową, potem uczył się w białoruskim instytucie gospodarstwa narodowego. Pracował jako ślusarz, kierował grodzieńskim obwodowym zrzeszeniem ochrony praw podatników i grodzieńskim centrum ochrony praw konsumentów.

2. Marinicz Michaił

Michaił Marinicz urodził się 13 stycznia 1940 roku we wsi Staryje Gołowczicy w obwodzie homelskim. Ukończył białoruską politechnikę, miński instytut języków obcych oraz mińską szkołę partyjną. W latach  1990 – 1991 był merem Mińska, w latach 1990–1994 deputowany do Rady Najwyższej Białorusi XII kadencji, były minister kontaktów gospodarczych z zagranicą, a także były ambasador Białorusi na […]

3. Podhol Uladzimir

Uladzimir Podhol — politolog, dziennikarz. Urodzony 22 grudnia 1952 roku w Witebsku. Skończył Kolegium Wychowania Fizycznego oraz fakultet filozofii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Docent, absolwent wydziału filozofii. Członek partii BNF. W roku 1990 w Witebsku, stworzył (wraz z Borysem Chamajdą, Uladzimirem Płeszczenką i Siarhiejem Naumyczkiem) klub „Za demokratyczne wybory” oraz gazetę „Wybór”.

4. Siewiaryniec Paweł

Działacz społeczny, członek Rady “Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy”. Urodził się 30 grudnia 1976 roku w Orszy. Ukończył z wyróżnieniem szkołę plastyczną nr 25. Zainteresował się polityką, kiedy w 10. klasie został wybrany do Dziecięcego parlamentu republikańskiego. Interesował się  geografią i geologią. Ukończył geografię na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W latach 1994-1999 pracował jako dziennikarz w kilku komercyjnych […]

5. Wasiljew Alieksander

Alieksandr Wasiljew urodził się 18 marca 1946 roku we wsi Golicyno w obwodzie Penzeńskim w Rosji. Po ukończeniu szkoły wojskowej ukończył akademię artyleryjską w Leningradzie, służył w wojskach rakietowych i lądowych. Od 1964 do 1991 roku służył w armii radzieckiej, służbę zakończył w Osipowiczach w randze podpułkownika. Dwukrotnie służył w Niemieckiej Republice Demokratycznej, był świadkiem […]