Walerij Lewoniewskij

Walerij Lewoniewskij urodził się w Grodnie 15 sierpnia 1963 roku. Ukończył grodzieńską szkołę zawodową, potem uczył się w białoruskim instytucie gospodarstwa narodowego. Pracował jako ślusarz, kierował grodzieńskim obwodowym zrzeszeniem ochrony praw podatników i grodzieńskim centrum ochrony praw konsumentów.

Kronika represji

1 maja 2004 roku Walerij Leoniewskij został aresztowany w Grodnie podczas mitingu. Uczestnicy tej akcji żądali dymisji Aleksandra Łukaszenki.  Skazano go na 2 lata pozbawienia wolności razem z Aleksandrem Wasiliewem, z którym zarządzali niezarejestrowanym ogólnonarodowym komitetem strajkowym przedsiębiorców kraju.

Sąd uznał ich za winnych publicznego znieważenia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Oskarżenie wykorzystało tekst ulotki, która wzywała mieszkańców Grodna do przyjścia na pierwszomajowy miting, był tam również opublikowany wiersz, w którym śledczy dopatrzyli się znamion znieważenia prezydenta.

Wyrok odbywał w więzieniu w Grodnie, w kolonii karnej w Iwacewiczach i Mohylewie, areszcie śledczym w Baranowiczach, przebywał również w więziennym szpitalu.

Został zwolniony po odbyciu całej kary, 15 maja 2006 roku.

 

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleksander Fieduta
  • Artiom Breus
  • Wadim Łabkowicz
  • Siarhiej Kawalenka
  • Leanid Swecik