Artiom Breus

Obywatel Federacji Rosyjskiej. Urodził się 5 sierpnia 1983 roku w Mińsku. Dzieciństwo spędził w Estonii, ukończył gimnazjum w Tallinie i Talliński Uniwersytet Europejski o specjalności “projektant”. Do czasu aresztu mieszkał i pracował w Mińsku – w ojczyźnie swego ojca, znanego reżysera telewizyjnego. Nie zajmował się polityką.

Kronika represji

Został zatrzymany podczas akcji protestu na placu Niepodległości w Mińsku 19 grudnia 2010 roku. Aresztowano go na 15 dni i uwolniono 29 grudnia wraz z innymi obywatelami Rosji. Jednak tego samego dnia aresztowano go ponownie – teraz już w ramach sprawy karnej o masowych zamieszkach. 5 stycznia 2011 roku Artiomowi Breusowi przedstawiono zarzuty. Przebywał w areszcie śledczym nr 1 na Wołodarce. 10 marca 2011 roku wraz z innym obywatelem Rosji, Iwanem Gaponowem został skazany przez miński sąd na karę grzywny w wysokości 300 płac minimalnych (10,5 miliona białoruskich rubli).

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Aleś Michalewicz
  • Jurij Chadyka
  • Uladzimir Chomiczenko
  • Andrej Żukawiec
  • Siarhiej Kazakau