Siarhiej Kazakau

Działacz kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś”. Urodził się 12 lutego 1992 roku w Leninogorskie w Rosji. Po rozwodzie rodziców mieszkał w Mińsku, w ojczyźnie mamy. Ukończył szkołę średnią nr 85 w Mińsku. Jeszcze w młodszych klasach starał się napisać książkę. Pasjonował się muzyką, brał udział w konkursach muzycznych. Samodzielnie nauczył się grać na gitarze zwykłej i basowej, był gitarzystom w grupach rockowych (w jednej z nich grał i w  2010 roku aż do jego aresztowania). Twórczość muzyczna – to jego ulubione zajęcie, któremu niezwykle się poświęcał. Pracował w różnych miejscach, by pomóc mamie, która wychowywała go sama. Planował rozpoczęcie studiów na Akademii Muzycznej. Po uwolnieniu kontynuował swoją przygodę z muzyką, wraz z kolegami – muzykami organizował koncerty.

Kronika represji

Został zatrzymany 27 stycznia 2011 roku w charakterze podejrzanego w sprawie o masowych zamieszkach. Przedstawiono mu zarzuty z artykułu 293 Kodeksu Karnego. Kazakau został umieszczony w areszcie śledczym na Wołodarce w Mińsku.  12 maja 2011 roku sąd skazał Kazakaua na 3 lata pozbawienia wolności. W czerwcu 2011 roku został przeniesiony do kolonii karnej w Bobrujsku w obwodzie mohylewskim. 11 sierpnia 2011 roku został ułaskawiony na mocy rozporządzenia Łukaszenki, wyszedł na wolność 13 sierpnia.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Siarhiej Kawalenka
  • Jana Poljakowa
  • Ilja Wasiljewicz
  • Siarhiej Waźniak
  • Dzmitrij Chwedoruk