Siarhiej Kawalenka

Siarhiej Kawalenka, białoruski działacz społeczny, członek opozycyjnej Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej „Białoruski Front Ludowy”. Urodził się 16 stycznia 1976 roku, mieszka w Witebsku. Z wykształcenia jest technikiem programistą, jest prywatnym przedsiębiorcą,  remontuje mieszkania na zamówienie.  Ojciec dwójki dzieci – Walancina i Wiki.

W prawosławne Boże Narodzenie, 7 stycznia 2011 roku Siarhiej Kawalenka wywiesił narodowa biało-czerwono-białą białoruską flagę na 40 metrowej choince w Witebsku. Od tej pory Siarhiej Kawalenka i jego najbliżsi są stale prześladowani przez władze.

Kronika represji

Kawalenka został zatrzymany tego samego dnia około godziny 13 na placu Zwycięstwa w Witebsku. 10 stycznia decyzją prokuratora miasta Witebska, Kawalenka został na 2 miesiące przeniesiony do aresztu. 13 marca 2011 roku został zmieniony wobec niego środek zapobiegawczy, został on wypuszczony z aresztu, ale otrzymał zakaz opuszczania miasta.

Wyrok w sprawie Siarhieja Kawalenki został wydany przez sąd Oktiabrski w Witebsku. Oskarżyciel z urzędu, Dmitrij Rudkow żądał 3 lat “chemii” dla Siarhieja Kwalenki. Sędzia, Jewgienij Burunow skazał go  właśnie na taką karę – karę 3 lat  „chemii” w miejscu zamieszkania. Sąd zobowiązał również Kawalenkę do wypłacenia moralnej rekompensaty milicjantom: Iwanowowi i Polityce – w wysokości 1 miliona, a także Maksimowowi – w wysokości 1,5 miliona, przedsiębiorstwu “Gorsvet” za zniszczone oświetlenie – 1 miliona 222 tysiące rubli białoruskich i 62 tysiące rubli dla “Zielienastroju”

Sędzia chciał zakończyć proces 13 maja, jednak ze względu na zły stan zdrowia Kawalenki, ogłoszenie wyroku zostało przeniesione na kolejny dzień. Lekarze z pogotowia ratunkowego, którzy zostali wezwani do oskarżonego, stwierdzili u niego bardzo wysokie ciśnienie i zrobili mu wszystkie potrzebne zastrzyki.

Działacze praw człowieka od samego początku podkreślali, że sprawa karna przeciwko Kawalence jest motywowana politycznie i podejmowali szereg działań w celu jego oczyszczenia z zarzutów i uwolnienia.

Za złamanie zasad odbywania kary Kawalenka został aresztowany 19 grudnia 2011r., a 24 lutego 2012 roku Sąd Pierwomajski  skazał go na 25 miesięcy więzienia. Od chwili zatrzymania Kawalenka rozpoczął strajk głodowy, który po wielu tygodniach został przerwany przymusowym karmieniem. Głodówka doprowadziła do nieodwracalnych zmian w jego organizmie. W czasie głodówki Kawalenka schudł 30 kilogramów.

Stan zdrowia Kawalenki był niezwykle poważny, a białoruskie władze odmówiły opozycjoniście opieki medycznej i dostępu do niezależnego lekarza specjalisty. 10 kwietnia sąd w Witebsku zdecydował o przeniesieniu Kawalenki do cywilnego szpitala psychiatrycznego w Mińsku, nie dano mu jednak szansy na zregenerowanie sił, już na początku maja opozycjonista został ponownie umieszczony w więzieniu i wznowił głodówkę.  18 maja sąd w Witebsku odrzucił apelację Kawalenki, niedługo potem został on przeniesiony do oddziału kwarantanny Kolonii Karnej nr 19 w Mohylewie, a zaraz później, bez uprzedniego badania lekarskiego do zwykłego oddziału kolonii. Kawalenka wyszedł na wolność 26 września, jednak informacja o tym dotarła do mediów dopiero rano 27 września. Siarhiej Kawalenka został uwolniony na podstawie prośby o ułaskawienie.

 

 

 

 

 

 


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jana Poljakowa
  • Aleś Michalewicz
  • Paweł Winogradau
  • Oleg Gniedczyk
  • Michaił Czigir