Blog

17 Articles

Siarhiej Kawalenka aresztowany na 10 dni

Siarhiej Kawalenka aresztowany na 10 dni

Przed rozpoczęciem procesu Witebski aktywista Siarhiej Kawalenka, spędził w więzieniu już trzy dni na głodówce. Na rozprawę sądową przywieziono go zakutego w kajdankach – co szczególnie oburzyło krewnych oraz działaczy praw człowieka.
Zgodnie z pierwszym policyjnym protokołem Siarhiej Kawalenka był zatrzymany za zakłócenie porządku publicznego. Rzekomo, niedaleko od własnego domu przyłapano go na oddawaniu potrzeby. W drugim dokumencie personel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rejonu Pierwomajskiego udowadniał, jakoby Kawalenko odmówił pojechania na posterunek w celu wyjaśnienia przyczyn jego zatrzymania

Co się dzieje z Kawalenką?

Co się dzieje z Kawalenką?

Działacz polityczny Siarhiej Kawalenka jest już rok na wolności. Na dwa lata więzienia został skazany za to, że wywiesił biało-czerwono-białą flagę na choince stojącej na centralnym placu Witebska.

Były więzień polityczny skazany za chuligaństwo

Były więzień polityczny skazany za chuligaństwo

Siarhiej Kawalenka, zatrzymany 25 marca w Witebsku, w rocznicę powstania pierwszego państwa białoruskiego, Białoruskiej Republiki Ludowej w 1918 r., został w piątek skazany na grzywnę – poinformowało Radio Swaboda.

Działacza opozycyjnej Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej-Białoruski Front Narodowy sąd w Witebsku uznał za winnego chuligaństwa i skazał na karę grzywny wysokości miliona rubli białoruskich (375 zł).

Siarhiej Kawalenka: moje uwolnienie to gra władz

Siarhiej Kawalenka: moje uwolnienie to gra władz

Opozycjonista potwierdza, że więźniowie polityczni są poddawani w więzieniach ogromnej presji.

Siarhiej Kawalenka cały dzień udzielał wywiadów. Jest szczęśliwy, że w końcu jest razem z żoną, córką i synem. Nie jest jednak przekonany, że długo będzie na wolności.

W wywiadzie dla charter97.org były więzień polityczny powiedział, że rozumie, iż jego uwolnienie to gra władz. “Zdecydowali, że nastraszyli mnie już dostatecznie, i teraz się uspokoję. Ale ja, oczywiście, nie uspokoję się. Będę dalej propagować nasze symbole narodowe” – mówi Kawalenka. 

Białoruski opozycjonista Siarhiej Kawalenka uwolniony

Białoruski opozycjonista Siarhiej Kawalenka uwolniony

Białoruski więzień polityczny Siarhiej Kawalenka został zwolniony z kolonii karnej w Mohylewie.Opozycjonista białoruski wyszedł na wolność 26 września, jednak informacja o tym dotarła do mediów dopiero rano 27 września. Siarhiej Kawalenka został uwolniony na podstawie prośby o ułaskawienie.

Dwoje więźniów politycznych prosi u ułaskawienie

Dwoje więźniów politycznych prosi u ułaskawienie

Prezydent Alaksandr Łukaszenka powiedział, że otrzymał dwie prośby o ułaskawienie. Jego służba prasowa doprecyzowała, że chodzi o dwóch więźniów politycznych.

– O ile się nie mylę, zwróciły się do mnie dwie osoby miesiąc temu – oznajmił Łukaszenka, odpowiadając na pytania dziennikarzy po oddaniu głosu w wyborach do niższej izby parlamentu, Izby Reprezentantów. Nie powiedział jednak, o kogo chodzi.

Do Kawalenki nie dochodzą listy

Do Kawalenki nie dochodzą listy

Białoruski opozycjonista, Siarhiej Kawalenka nie otrzymuje korespondencji.

Już drugi tydzień żona więźnia politycznego Siarhieja Kwalenki, Aliona nie otzrymuje od męża listów, nie ma również od niego telefonów. Aliona Kawalenka poinformowała, że również jej mąż ma problem z korespondencją.

Aliona Kawalenka: Starają się zrujnować zdrowie Siarhieja

Aliona Kawalenka: Starają się zrujnować zdrowie Siarhieja

Więzień polityczny, członek Konserwatywno-chrześcijańskiej partii BFL, Siarhiej Kawalenka nadal znajduje się w części szpitalnej kolonii nr 19 w Mohylewie. Opozycjonista trafił tutaj prosto z karceru. Zdaniem jego żony, Aliony, Siarhiej Kawalenka  po przeniesieniu z karceru jeszcze 7 dni był przetrzymywany w izolatce na terytorium części medycznej kolonii.