Michaił Czigir

Drugi premier niepodległej Białorusi i pierwszy szef rządu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Urodzony 24 maja 1948 roku w miejscowości Usowo (rejon Kopylskij, obwód Miński). Ukończył Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Narodowej (1970). Od 1970-1971 roku pracował jako ekonomista w soligorskim oddziale Narodowego Banku ZSRR, w latach 1971-71 był dyrektorem
oddziału do spraw kredytów. Następnie służył w wojsku. w 1983 roku wraz z rodziną przeniósł się do Mińska, gdzie rozpoczął pracę jako szef moskiewskiego oddziału Banku Państwowego ZSRR. Awansował na stanowiska zastępcy dyrektora „Agroprombank”.
Za szczyt swojej kariery, Czigir uważa stanowisko prezesa zarządu „Belagroprombank” (od 1991 do czerwca 1994r.). Od czerwca 1994 do listopada 1996r. – premier Republiki Białorusi. Zrezygnował z funkcji premiera na znak protestu przeciw referendum z 1996r. oraz nowej polityki ekonomicznej obranej przez prezydenta kraju Aleksandra Łukaszenkę. W 1999r. kandydat na prezydenta.

Kronika represji

Dwa miesiące po tym, jak Michaił Czigir oświadczył, że będzie kandydował na prezydenta Republiki Białorusi powstała specjalna komisja w celu sprawdzenia działań banku za jego kandydatury (1991- 1995). W rezultacie dochodzenia odkryto 6 naruszeń ze strony klientów w kwestii spłaty kredytów.

W momencie śledztwa wszystkie rozliczenia z tamtego okresu zostały uregulowane, tak więc Michaił Czigir nie usłyszał żadnego zarzutu. Po niecałym miesiącu media zaczęły rozpowszechniać bezpodstawne zarzuty wobec Czigira: szef rządu był rzekomo odpowiedzialny za niespłacone wielomilionowe kredyty. Medialna kampania przeciwko Czigirowi rozpoczęła się tuż po tym, jak kandydat zebrał 120 tys. podpisów popierających jego kandydaturę. Wieczorem 28 marca 1999r. narodowa telewizja zakomunikowała, że Michaił Czigir ukradł milion dolarów po czym opuścił kraj. Trzy dni później jego kandydatura została zarejestrowana – tuż po jego aresztowaniu (w więzieniu spędził wtedy 8 miesięcy).30 listopada 1999r. został zwolniony za kaucją. Rozprawa, która była zaplanowana na 27 grudnia, została przełożona na rok 2000. Michaił Czigir został oskarżony nie jako polityk lecz ekonomista na postawie art. 91, pkt. 4 Kodeksu Karnego – „cesja majątku na dużą skalę” – i art. 166 Kodeksu Karnego „nadużycie władzy lub sytuacji”. 19 maja 2000r. został skazany przez miński sąd na trzy lata pozbawienia wolności, w w zawieszeniu na 2 lata. Adwokatem w czasie procesu była żona Michaiła – Julia Czigir. 5 grudnia sąd najwyższy uchylił wyrok. W listopadzie 2000 roku wziął udział w wyborach do Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. W 2001 roku wziął udział w kampanii prezydenckiej, nie zebrał jednak wymaganej ilości podpisów.

23 lipca 2002r. został skazany na kolejne 3 lata pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata oraz został pozbawiony prawa do zajmowania się jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub administracyjną na 5 lat. Tym razem został oskarżony o oszustwa podatkowe. Biorąc pod uwagę odsetki, jest on rzekomo winien państwu 8 057 355 rubli. Michaił Czigir zobowiązał się spłacić wszelkie należności.


Все новости, связанные с человеком

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Nastazja Azarka
  • Wadim Kabanczuk
  • Eduard Lobau
  • Siarhiej Guminskij
  • Walerij Szczukin