Sprawa Czigira. Osoba (osoby) zaangażowane:

1. Michaił Czigir

Drugi premier niepodległej Białorusi i pierwszy szef rządu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Urodzony 24 maja 1948 roku w miejscowości Usowo (rejon Kopylskij, obwód Miński). Ukończył Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Narodowej (1970). Od 1970-1971 roku pracował jako ekonomista w soligorskim oddziale Narodowego Banku ZSRR, w latach 1971-71 był dyrektorem oddziału do spraw kredytów. Następnie służył w wojsku. w 1983 roku wraz […]