Lista więźniów politycznych2000 roku

1. Bukaczew Anatol

Anatol Bukaczew – członek Konserwatywno-Chrześcijańskiej partii, Białoruski Front Ludowy z Witebska. Kronika represji Został skazany 28 lutego 2000 roku przez sąd w Witebsku. Oskarżono go o to, że w lipcu 1998 roku, w przededniu festiwalu “Słowiański bazar”, napisał drukowanymi literami list w imieniu nieistniejącej organizacji “Wolna Białoruś” (Swobodnaya Biełaruś), w którym wyraził protest przeciwko wydawaniu […]

2. Czigir Julia

Julia Czigir– żona więźnia politycznego, Michaiła Czigira, byłego premiera RB i mama Aleksandra Czigira, sądzonego również w sprawie motywowanej politycznie. Z wykształcenia prawnik, broniła w sądzie swojego męża. Kronika represji  W 2000 roku, sąd w Mińsku uznał Julię Czigir za winną popełnienia przestępstwa z artykułu 363 pkt. 2  kodeksu karnego –”stawianie oporu funkcjonariuszom milicji”. Sprawa dotyczyła incydentu […]

3. Czigir Michaił

Drugi premier niepodległej Białorusi i pierwszy szef rządu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Urodzony 24 maja 1948 roku w miejscowości Usowo (rejon Kopylskij, obwód Miński). Ukończył Białoruski Państwowy Instytut Gospodarki Narodowej (1970). Od 1970-1971 roku pracował jako ekonomista w soligorskim oddziale Narodowego Banku ZSRR, w latach 1971-71 był dyrektorem oddziału do spraw kredytów. Następnie służył w wojsku. w 1983 roku wraz […]

4. Greczucha Nadieżda

Nadieżda Greczucha – działaczka opozycji z Borysowa w obwodzie mińskim. Kronika represji Po raz pierwszy Greczucha była sądzona w sprawie motywowanej politycznie jeszcze jako 17-letnia uczennica. 14 lutego 2000 roku w budynku mińskiego sądu uznano ją za winną dopuszczenia się przestępstwa z artykułu 186.2 KK Republiki Białorusi (znieważenie symboli państwowych). 21 lipca 1999 roku podczas […]

5. Zawadzki Dzmitrij

Urodził się 28 sierpnia 1972, zaginął bez wieści 7 lipca 2000 roku. Białoruski dziennikarz i operator telewizyjny. Studiował w Instytucie Kultury. Od 1989 roku pracował w białoruskiej telewizji. W latach 1994-1997 był osobistym kamerzystą prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, następnie do 1997 roku pracował w rosyjskiej stacji telewizyjnej ORT. Od października 1999 roku do maja 2000 […]