Anatol Bukaczew

Anatol Bukaczew – członek Konserwatywno-Chrześcijańskiej partii, Białoruski Front Ludowy z Witebska.

Kronika represji

Został skazany 28 lutego 2000 roku przez sąd w Witebsku. Oskarżono go o to, że w lipcu 1998 roku, w przededniu festiwalu “Słowiański bazar”, napisał drukowanymi literami list w imieniu nieistniejącej organizacji “Wolna Białoruś” (Swobodnaya Biełaruś), w którym wyraził protest przeciwko wydawaniu środków publicznych na organizację pompatycznych prorosyjskich imprez. W liście żądano wydrukowania jego treści na łamach gazety “Witbichi”. Do tej redakcji list ten został wysłany, dziennikarze przekazali go do KGB.

Jesienią 1999 roku w mieszkaniu Bukaczewa została przeprowadzona rewizja, sam on zaś został wezwany do KGB. Rozprawa Bukaczewa była wyznaczona na 24 lutego, odbyła się jednak dzień później.

Anatol Bukaczew został uznany za winnego popełnienia przestępstwa, o którym mowa w artykule 201.1, pkt 1 Kodeksu Karnego Republiki Białorusi (“złośliwe chuligaństwo”). Skazano go na grzywnę w wysokości 50 płac minimalnych (115 dolarów USD).
W mowie końcowej Bukaczew powiedział o tym, że jego działania miały wyłącznie charakter polityczny.

Другие политические заключённые