Jarosław Gryszczenia

Jarosław Gryszczenia – działacz młodzieżowy z miasta Baranowicze, w obwodzie brzeskim. Za udział w akcjach opozycji był kilkakrotnie zatrzymywany i skazywany na areszty administracyjne. Był uczestnikiem placu Kalinowskiego po wyborach prezydenckich 2006 roku.

Kronika represji

Oskarżano go o dopuszczenie się przestępstwa z artykułu 193.1 Kodeksu Karnego – “organizacja działalności stowarzyszenia, fundacji lub organizacji religijnej, która nie przeszła rejestracji państwowej, lub udział w niej”.

Zgodnie z postanowieniem o wszczęciu sprawy karnej, które wydał prokurator miasta Baranowicze, A.P. Smal “niepełnoletni Gryszczenia po oświadczeniu, jakie 20 kwietnia 2007 roku złożył na posterunku milicji w Baranowiczach, o dobrowolnym zaprzestaniu udziału w działalności organizacji młodzieżowej “Młody Front”, która nie przeszła rejestracji państwowej w ustanowionym porządku, faktycznie kontynuował udział w działalności tej niezarejestrowanej organizacji podczas “Czarnobylskiego Szlaku”: 26 kwietnia 2007 roku, o czym świadczą materiały wideo.

Proces w sprawie Jarosława Gryszczenia rozpoczął się 10 września 2007 roku w sądzie w Baranowiczach. Podczas śledztwa, prokurator domagał się dla działacza kary 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sędzia Wasilij Pietriw uznał Gryszczenię za winnego zarzucanego mu przestępstwa i skazał go na karę grzywny w wysokości 30 płac minimalnych (930 tysięcy rubli białoruskich).  Potem Gryszczenia przyłączył się do “Europejskiej Białorusi” Andrieja Sannikaua. 15 lutego 2012 roku razem z dwoma działaczami został pobity w Mińsku przez funkcjonariuszy służb siłowych.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Anatol Paulau
  • Wadim Kabanczuk
  • Andrzej Poczobut
  • Katarina Sadouskaja
  • Oleg Wouczak