Anatol Paulau

Przewodniczący mińskiego oddziału organizacji Zjednoczona Partia Obywatelska (ZPO), członek rady politycznej i narodowego komitetu ZPO. Urodził się 18 czerwca 1949 roku w Wyborgu w obwodzie leningradzkim, w rodzinie wojskowego. Część dzieciństwa spędził na archipelagu Nowa Ziemia. W 1965 roku jego ojciec został zdemobilizowany ze względu na stan jego zdrowia i rodzina przeniosła się do Mińska. Ukończył mińską szkołę nr 4 (1966), wydział chemiczny na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym (1971). Pracował jako nauczyciel w szkole w rejonie Logojskim, a w latach 1973-2000 pracował na uniwersytecie. Na początku 2000 roku został wybrany na przewodniczącego miejskiego związku zawodowego pracowników naukowych i nauczycieli (struktury, która została zlikwidowana w późniejszym czasie). W wyborach w 2001 roku kierował sztabem Michaiła Czigiria, razem z którym wstąpił do ZPO. W czasie  wyborów prezydenckich 2010 roku był osobą zaufania kandydata na prezydenta z ZPO, Jarosława Romańczuka.

Kronika represji
Anatol Paulau został zatrzymany w swoim domu o 7 rano 20 grudnia 2010 roku. Został oskarżony na podstawie art. 293 pkt.1 i 2 KK Republiki Białorusi – “organizacja masowych zamieszek lub udział w nich”. Był przetrzymywany w areszcie śledczym KGB do 7 stycznia 2011 roku, wtedy to zwolniono go, otrzymał jednak zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Pod koniec sierpnia 2011 roku zamknięto toczące się wobec niego postępowanie.

Дела, которые касаются данного человека:

Другие политические заключённые

  • Jauhien Waśkowicz
  • Uladzimir Płeszczenko
  • Wadim Kabanczuk
  • Aleś Kirkiewicz
  • Jewgienij Skoczko